Kata Biblon
Index of the Suda On Line

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

The Suda is a 10th century Byzantine encyclopedia and lexicon (Wikipedia). The Suda On Line is a translation project of the Stoa Consortium.

Entries below are identified in the Suda On Line by Adler's numbers.

Τ τ

τα- τβ- τγ- τδ- τε- τζ- τη- τθ- τι- τκ- τλ- τμ- τν- τξ- το- τπ- τρ- τς- ττ- τυ- τφ- τχ- τψ- τω-

Τά (tau,1)
Τα (tau,74)
Τα ἀπο Ναννάκου (tau,2)
Τα γαμ ἐς σωφροσύνην (tau,8)
Τα γαμ περιττὰ (tau,9)
Τα ἐκ τρίποδος (tau,20)
Τα ἐκ τῶν ἁμαξῶν σκώμματα (tau,19)
Τα ἐν ποσί (tau,21)
Τα ἐπι κοσκίνου (tau,22)
Τα ἐπίχειρα (tau,23)
Τα Μαγνητῶν κακά (tau,53)
Τα Ναννάκου κλαύσομαι (tau,71)
Τα πρῶτα Ἄρης εἰς τους παῖδας ἐπῃνεῖτο (tau,108)
Τα πρῶτ’ ἀρίστους παῖδας Αἴγιν’ ἐκτρέφει (tau,109)
Τα Σαμίων ὑποπτεύεις (tau,142)
Τα Ταντάλου τάλαντα ταλαντίζεται (tau,147)
Τα τρία τῶν εἰς θάνατον (tau,154)
Τα τῷ αὐτῷ τα αὐτά, και ἀλλήλοις εἶναι δεῖ τα αὐτά (tau,152)
Τα τῶν φόρων κρείττω (tau,153)
Τα ὦτα ἐπι τῶν ὤμων ἔχοντες (tau,100)
Τάβεια (tau,5)
Ταβελλίων (tau,3)
Ταβερνεῖα (tau,4)
Ταβηθά (tau,6)
Τάβλα (tau,7)
Ταγήν (tau,10)
Ταγηνοκνισοθήρας (tau,11)
Τάγηνον (tau,12)
Ταγός (tau,13)
Τάγυρι (tau,14)
Τάδε ἐκ τοῦ τρίποδος (tau,15)
Τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει (tau,16)
Τάδ’ οὐ παρα Κενταύροισι (tau,18)
Ταηπόλεμος (tau,24)
Ταινάριον κακόν (tau,205)
Ταίναρον (tau,206)
Ταινία (tau,209)
Ταινίαι (tau,207)
Ταινίαι (tau,208)
Ταινίαι (tau,312)
Ταινιοῦντος (tau,210)
Ταί̈φαλοι (tau,25)
Τακερά (tau,26)
Τακτικῶς (tau,28)
Ταλαίπωρος (tau,49)
Ταλανίζει (tau,30)
Τάλαντα (tau,31)
Ταλαντεύει (tau,32)
Τάλαντον (tau,33)
Τάλαντον (tau,34)
Ταλαντουμένην (tau,35)
Ταλάντωσις (tau,36)
Ταλαοί (tau,46)
Ταλαπαθές (tau,48)
Ταλαπείριος (tau,37)
Τάλαρος (tau,38)
Τάλαρος (tau,39)
Τάλας (tau,40)
Ταλασήϊον ἔργον (tau,41)
Ταλάσῃς (tau,42)
Ταλασίαν (tau,43)
Ταλασιουργία (tau,44)
Ταλασίφρονα (tau,45)
Ταλαύρινος (tau,47)
Τάλεσιν (tau,50)
Τἀληθες γαμ ἰσχύον τρέφω (tau,51)
Τάλιγγις (tau,52)
Τἄλλα και φιλώμεθα (tau,29)
Ταμεῖον (tau,55)
Ταμεσίχροα (tau,54)
Τάμῃ (tau,56)
Ταμίαι (tau,58)
Ταμίαι (tau,59)
Ταμίαι (tau,60)
Ταμίας (tau,57)
Ταμιεῖον (tau,64)
Ταμιεύεται (tau,61)
Ταμιευόμενον (tau,62)
Ταμιεύω (tau,63)
Ταμίης (tau,65)
Ταμύναι (tau,66)
Τάν (tau,67)
Ταναγραία (tau,68)
Ταναγραῖοι ἀλεκτορίσκοι (tau,69)
Ταναή (tau,70)
Ταναϋφῆ (tau,72)
Τανάχαλκος (tau,73)
Τανηλεγές (tau,75)
Τάνις (tau,76)
Τανταλεία ψυχή (tau,77)
Ταντάλειοι (tau,78)
Τάνταλος (tau,79)
Ταντάλου κήπους τρυγᾶν (tau,80)
Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται (tau,81)
Τανυγλώχιν (tau,82)
Τανυήκεας (tau,83)
Τανυμήκεες (tau,84)
Τανύπεπλος (tau,86)
Τανύποδας (tau,85)
Τανύπτερος (tau,87)
Τανύφλοιον (tau,88)
Τανχοσδρώ (tau,89)
Ταξίλης (tau,94)
Τάξις (tau,95)
Τάξις (tau,96)
Ταονθαρύζειν (tau,97)
Ταπεινός (tau,101)
Τάπητες (tau,102)
Τἀπι κοσκίνῳ (tau,103)
Τἀπίχειρα (tau,105)
Τἀποτίμια (tau,104)
Ταραντενίδιον (tau,111)
Ταραντῖνοι (tau,113)
Ταραντῖνος (tau,112)
Ταραξίας (tau,114)
Ταραξικάρδιον (tau,115)
Ταράσσω (tau,116)
Ταρβεῖ (tau,117)
Τάρβη (tau,118)
Τάριχα (tau,119)
Ταριχαῖοι (tau,120)
Ταριχεύει (tau,121)
Ταριχεύειν (tau,122)
Ταρκύνιος Σούπερβος (tau,125)
Τάρπημεν (tau,128)
Ταρρακῶν (tau,110)
Ταρροί (tau,139)
Ταρσοί (tau,133)
Ταρσοι καλάμων (tau,134)
Ταρσός (tau,129)
Ταρσός (tau,130)
Ταρσός (tau,131)
Ταρσός (tau,132)
Τάρταρος (tau,135)
Ταρτησσός (tau,137)
Ταρφειαί (tau,140)
Ταρχύσωσι (tau,141)
Τας ἐν ᾅδου τριακάδας (tau,143)
Τάσις (tau,144)
Τατιανός (tau,148)
Τατίκιος (tau,149)
Τάτιος (tau,150)
Τάττουσα (tau,151)
Ταυρέας (tau,155)
Ταυρείη φωνή (tau,156)
Ταυρίδιον (tau,158)
Ταυρική (tau,159)
Ταυροκέρκουροι (tau,162)
Ταυρομένειον (tau,163)
Ταυροπόλον (tau,165)
Ταῦρος (tau,166)
Ταῦρος (tau,167)
Ταῦρος (tau,168)
Ταυροφάγον (tau,169)
Ταυρωπόν (tau,170)
Ταῦτα προς ἀνδρός ἐστι (tau,174)
Ταῦτά σοι και Πύθια και Δήλια (tau,175)
Ταυταγί (tau,171)
Ταύτῃ (tau,177)
Ταυτηί̈ (tau,178)
Ταυτηνί (tau,179)
Ταυτί (tau,180)
Ταυτι λέγουσα μορμολύττεσθαι δοκεῖς (tau,182)
Ταυτίζω (tau,181)
Ταὐτο ἐποίησε τοῖς θηρῶσι τας ἐγχέλυς (tau,187)
Ταυτοέπεια (tau,184)
Ταὐτόν (tau,185)
Ταυτότης (tau,188)
Ταυτότητος (tau,189)
Ταφήϊον (tau,190)
Τάφιος (tau,191)
Τάφος (tau,192)
Ταφόσιρις (tau,193)
Ταφρεῦσαι (tau,194)
Τάφρος (tau,195)
Τάχα (tau,196)
Ταχεῖα (tau,197)
Ταχινός (tau,198)
Τάχιον (tau,199)
Ταχύ (tau,200)
Ταχυβάμονας ὅρκους (tau,201)
Ταχυβούλοις (tau,202)
Ταχυναυτεῖ (tau,203)
Ταχυς (tau,204)
Ταὧς (tau,98)
Ταως εὐπήληξ (tau,99)
Τα’κ κόκκου (tau,27)
Τέγγε (tau,212)
Τέγγεσθαι (tau,213)
Τεγέα (tau,211)
Τεγεσταῖοι (tau,215)
Τέγξω (tau,214)
Τέγος (tau,216)
Τεγχάρων (tau,217)
Τεήν (tau,218)
Τεθεικότες (tau,222)
Τεθέντων (tau,220)
Τεθεωρημένη (tau,221)
Τεθηγμένον (tau,223)
Τεθηλότα (tau,224)
Τεθηλυμμένων (tau,225)
Τέθηπα (tau,226)
Τεθηπότες (tau,227)
Τέθμια (tau,228)
Τεθνάναι (tau,229)
Τέθνασο (tau,230)
Τεθνεῶτα (tau,235)
Τεθολωμένος (tau,236)
Τέθρια (tau,237)
Τέθριππον (tau,238)
Τεθυκώς (tau,239)
Τεθυμμένος (tau,240)
Τεθυωμένοι (tau,241)
Τεικτούς (tau,450)
Τεί̈ν (tau,219)
Τεῖνον (tau,451)
Τείρεα (tau,452)
Τείρει (tau,454)
Τειρεσίας (tau,453)
Τειριεύς (tau,455)
Τείρωνος (tau,456)
Τειχίζω (tau,459)
Τειχιόεις (tau,460)
Τεῖχος μακρόν (tau,461)
Τέκεα (tau,242)
Τεκμαιρόμενος (tau,243)
Τεκμήρασθαι (tau,244)
Τεκμήριον (tau,245)
Τέκμησσα (tau,246)
Τέκμωρ (tau,247)
Τέκος (tau,248)
Τεκταινόμενος (tau,249)
Τεκτήνατο (tau,250)
Τέκτων (tau,251)
Τελαμών (tau,252)
Τελαμώνιος (tau,253)
Τελέας ἐρεῖ ταδί (tau,254)
Τελέθει (tau,255)
Τελέθουσι (tau,256)
Τελεία (tau,271)
Τελεῖν (tau,270)
Τελενικῆσαι (tau,257)
Τελεοῦντα (tau,286)
Τελεσθῆναι (tau,259)
Τελέσιλλα (tau,260)
Τελεσιουργήσας (tau,261)
Τελεσιουργόν (tau,262)
Τελεσκόμενος (tau,263)
Τελεσφόρος (tau,266)
Τελετή (tau,267)
Τελευταῖον (tau,268)
Τελευτῆσαι (tau,269)
Τελεώτερον (tau,258)
Τέλθειν (tau,275)
Τελική (tau,273)
Τελλίας (tau,272)
Τελλίνη (tau,274)
Τέλλος (tau,284)
Τέλμα (tau,277)
Τέλματα (tau,278)
Τελμιεύς (tau,280)
Τέλμινα (tau,276)
Τελμισσεῖς (tau,279)
Τέλος (tau,281)
Τέλος (tau,282)
Τέλος εὐδαιμονίας (tau,283)
Τελοῦμαι (tau,285)
Τελχῖνες (tau,293)
Τελωνεῖον (tau,291)
Τελώνης (tau,287)
Τελώνης (tau,288)
Τελώνης (tau,289)
Τελώνης (tau,290)
Τελώνιον (tau,292)
Τεμάχη (tau,295)
Τεμαχί (tau,296)
Τεμένη (tau,297)
Τέμνουσι φάρμακον (tau,301)
Τέμνω (tau,300)
Τέμπεα (tau,302)
Τέμπη (tau,303)
Τέμπλα (tau,304)
Τενάγη (tau,305)
Τέναρος (tau,306)
Τένδα (tau,307)
Τένδει (tau,308)
Τενέδιος ἄνθρωπος (tau,309)
Τενέδιος ἄνθρωπος (tau,310)
Τενέδιος ξυνήγορος (tau,311)
Τένθαις (tau,313)
Τενθεία (tau,314)
Τένθης (tau,315)
Τένοντας (tau,316)
Τέο (tau,317)
Τεόν (tau,318)
Τέραμνον (tau,323)
Τέρας (tau,325)
Τέρας (tau,326)
Τεράστια (tau,327)
Τερατεία (tau,329)
Τερατευόμενος (tau,328)
Τερατολογίαι (tau,330)
Τερατοσκόπος (tau,331)
Τερατώδη (tau,332)
Τεράων (tau,324)
Τερβελίς (tau,333)
Τερέβινθος (tau,334)
Τέρεν (tau,335)
Τερέστη (tau,336)
Τερετίζομεν (tau,337)
Τερετίσματα (tau,338)
Τέρετρον (tau,339)
Τερηδών (tau,340)
Τερθρεία (tau,344)
Τερθρεύς (tau,343)
Τερματίζεται (tau,347)
Τερμέρια κακά (tau,348)
Τερμησσεῖς (tau,349)
Τερμία ἡμέρα (tau,350)
Τέρμινθος (tau,351)
Τερμιόεσσα (tau,352)
Τέρπεσθον (tau,355)
Τερπικέραυνος (tau,356)
Τερπνιστόν (tau,357)
Τέρπω (tau,358)
Τερπωλήν (tau,359)
Τερτύλος (tau,360)
Τερψιχόρη (tau,361)
Τεταμένον φῶς εὐθυς οἷον κίονα (tau,365)
Τέτανος (tau,366)
Τέτανος και ῥοπαλισμός (tau,367)
Τεταρπόμενος (tau,369)
Τεταρταῖος (tau,370)
Τεταρτημόριον (tau,371)
Τεταρτημόριον (tau,372)
Τετάφατε (tau,373)
Τετελεσμένων (tau,374)
Τέτευκται (tau,375)
Τέτηκα (tau,376)
Τετιημένα (tau,381)
Τέτλαθι (tau,382)
Τέτορε (tau,383)
Τετορήσω (tau,384)
Τετραβάμων (tau,385)
Τετράγωνος (tau,386)
Τετραδεῖον (tau,387)
Τετραδισταί (tau,389)
Τετραέλικτος (tau,390)
Τετρακόρυμβος (tau,393)
Τετρακτύς (tau,394)
Τετραλογία (tau,395)
Τετραμαίνω (tau,396)
Τετραποδηδόν (tau,399)
Τετραποδητί (tau,400)
Τετραπτερυλλίδων (tau,401)
Τετράς (tau,404)
Τετρασκάλμου (tau,405)
Τετραστατήρου (tau,406)
Τετραφαλαγγαρχία (tau,407)
Τετραφάληρον (tau,408)
Τέτραχα (tau,409)
Τετρήνας (tau,410)
Τετρηχυῖα (tau,411)
Τετρίγει (tau,412)
Τετρυμένον (tau,416)
Τετρυπημένη (tau,417)
Τετρύσθαι (tau,418)
Τετρώβολον (tau,413)
Τετρωμένον (tau,414)
Τέτρωρον (tau,415)
Τέττα (tau,364)
Τεττάρων ὀβολῶν (tau,368)
Τεττιγοφόροι (tau,377)
Τεττίγων ἀνάμεστοι (tau,378)
Τετύκοντο (tau,419)
Τέτυκται (tau,420)
Τετύφωμαι (tau,421)
Τετύφωμαι (tau,422)
Τευθήν (tau,423)
Τευθίδες (tau,424)
Τευθρανία (tau,425)
Τεῦκρος (tau,426)
Τευκτῆρι (tau,427)
Τευκτόν (tau,428)
Τευμησία (tau,429)
Τεύξομαι (tau,430)
Τευτάζειν (tau,431)
Τεύχεα (tau,432)
Τεύχοντες (tau,433)
Τεῦχος (tau,434)
Τεύχω (tau,435)
Τέφρα (tau,436)
Τέφρα (tau,437)
Τεφρώσας (tau,438)
Τεχνάσμασι (tau,440)
Τέχνη (tau,441)
Τεχνηθέντος (tau,442)
Τέχνην πεποίηται (tau,443)
Τέω (tau,319)
Τέως (tau,320)
Τέως (tau,321)
Τέως (tau,322)
Τζορολλός (tau,449)
Τῇ (tau,462)
Τη Ἀκεσαίου σελήνην (tau,512)
Τη αὐτη ταύτην ἀναχορεύσομεν ὄρχησιν (tau,514)
Τη γῆν (tau,515)
Τη γλαῦκα τωθάζουσι (tau,516)
Τη ἐμη κάμνειν νόσον (tau,519)
Τη θύραν ἔχων τετρημένην, ὥσπερ αἱ ποῖμναι (tau,520)
Τη κατα σαυτο ἔλα (tau,522)
Τη λεοντῆν ἐνδύου (tau,523)
Τῇ μέν (tau,507)
Τη ταχίστην (tau,525)
Τη τράπεζαν οἴσομαι (tau,526)
Τη τρύγα συνεκπιεῖν (tau,527)
Τη χεῖρα προσφέροντα το θεο καλεῖν (tau,528)
Τήβεννα (tau,463)
Τήβεννος (tau,464)
Τήβεννος (tau,465)
Τῇδ’ ἔνι (tau,468)
Τηθαλλαδούς (tau,469)
Τήθεα (tau,470)
Τηθέλας (tau,471)
Τήθη (tau,472)
Τηθις (tau,472)
Τηθίς (tau,473)
Τηθύς (tau,474)
Τηθύς (tau,475)
Τήκω (tau,478)
Τηλαυγές (tau,480)
Τηλαύγημα (tau,482)
Τηλαύγης (tau,481)
Τῆλε (tau,483)
Τηλεβόας (tau,484)
Τηλέγονος (tau,485)
Τηλεδαπός (tau,486)
Τηλεθάοντα (tau,487)
Τηλεκλείδης (tau,488)
Τηλεκλειτοί (tau,489)
Τηλέπορον (tau,490)
Τηλεσκόπῳ ὄμματι (tau,491)
Τηλεφανεῖς (tau,493)
Τηλεφάνης (tau,492)
Τήλεφος ἐκ πηριδίου (tau,494)
Τηλία (tau,496)
Τηλία (tau,497)
Τῆλις (tau,498)
Τηλόθι (tau,499)
Τηλοπέτευς (tau,500)
Τηλυγέτης (tau,502)
Τηλωπός (tau,501)
Τημελές (tau,503)
Τημελῆσαι (tau,505)
Τημελήσαντες (tau,504)
Τημελούμενον (tau,506)
Τήμενος (tau,508)
Τήμερος (tau,509)
Τημοῦχος (tau,510)
Τήνα (tau,511)
Τηνάλλως (tau,513)
Τήνελλα (tau,518)
Τηνικαῦτα (tau,521)
Τῆνος (tau,524)
Τηξιμελεῖ (tau,529)
Τήραιος (tau,530)
Τηρεύς (tau,531)
Τηριβάζης (tau,532)
Τηριδάτης (tau,533)
Τηρῶ (tau,534)
Τήρωνες (tau,535)
Τῆς (tau,536)
Τῆς Μεγαρέων ἄξιοι μερίδος (tau,537)
Τῆς μητρος ὡς αἰξ καλεῖται (tau,538)
Τῆς μυρίας ὄντα τηλικουτονί (tau,539)
Τῆς σαρκος (tau,540)
Τητᾶσθαι (tau,541)
Τῆτες (tau,542)
Τητινή (tau,543)
Τηϋσίη (tau,545)
Τί (tau,546)
Τί γαμ δὴ (tau,556)
Τί γάρ με (tau,557)
Τί δαί (tau,561)
Τί δαί (tau,562)
Τί δῆτα θεῶν στρέφῃ (tau,563)
Τί δῆτά σοι (tau,565)
Τί δῆτ’ ἀ ἀλγοίης ἐπ’ ἐξειργασμένοις (tau,564)
Τί δ’ ἄλλο Μεγαροῖ (tau,560)
Τί ἐστι τὸ (tau,566)
Τί ἱκανόν (tau,568)
Τί καλη ἡ τάξις (tau,583)
Τί κυνι και βαλανείῳ (tau,584)
Τί λέγεις σύ (tau,585)
Τί μήν (tau,609)
Τί οὐ γενήσῃ ἰω ἐς Ἀρβέλας (tau,646)
Τί οὐκ ἀπήγξω, ἵνα Θήβῃσιν ἥρως γένῃ (tau,647)
Τί οὖν ἔτι ζῆ τῶν κοράκων πονηρίᾳ (tau,648)
Τί σοι ὁ Ἀπόλλων κεκιθάρικεν (tau,673)
Τί φῶ (tau,700)
Τιάρα (tau,547)
Τιβέριος (tau,550)
Τιβέριος (tau,551)
Τιβέριος (tau,552)
Τιβέριος (tau,553)
Τιγιλλίων (tau,558)
Τίγρις (tau,559)
Τίη (tau,567)
Τιθασεύει (tau,569)
Τιθασόν (tau,570)
Τιθέντες (tau,571)
Τίθεσθαι (tau,572)
Τιθήνας (tau,573)
Τιθηνός (tau,574)
Τιθηνούμενος (tau,575)
Τίθησι (tau,576)
Τιθίς (tau,577)
Τιθοί (tau,581)
Τίθρασος (tau,579)
Τιθραύστης (tau,580)
Τιθύμαλλος (tau,582)
Τιθωνοῦ γῆρας (tau,578)
Τίλλοντες (tau,586)
Τιλφώσαιον (tau,587)
Τιμαγένης (tau,588)
Τιμαγένης (tau,589)
Τιμαγένης ἠ Τιμογένης (tau,590)
Τιμαγόρας (tau,591)
Τίμαιος (tau,600)
Τίμαιος (tau,601)
Τίμαιος (tau,602)
Τιμαλφέστερον (tau,592)
Τιμάνθης (tau,593)
Τιμάνωρος (tau,594)
Τίμαρχος (tau,595)
Τιμᾶσθαι (tau,596)
Τιμάσιος (tau,597)
Τιμασίων (tau,598)
Τιμαχίδας Ῥόδιος (tau,599)
Τιμή (tau,603)
Τιμη εὐσεβῶν (tau,604)
Τιμήεις (tau,605)
Τίμημα (tau,606)
Τίμημα (tau,607)
Τίμημα (tau,608)
Τιμησαίμην (tau,611)
Τιμησάμενος (tau,610)
Τιμήσεως (tau,612)
Τιμησίθεος (tau,613)
Τιμητεία (tau,614)
Τιμητής (tau,615)
Τίμιον (tau,616)
Τιμιουλκῶν (tau,617)
Τιμιώτερος (tau,618)
Τιμόθεος (tau,619)
Τιμόθεος (tau,620)
Τιμόθεος (tau,621)
Τιμόθεος (tau,622)
Τιμοκλῆς (tau,623)
Τιμοκλῆς (tau,624)
Τιμοκρέων (tau,625)
Τιμόλαος (tau,626)
Τιμῶ σε (tau,627)
Τιμῶμαι (tau,628)
Τιμώμενον (tau,629)
Τίμων (tau,630)
Τίμων (tau,631)
Τίμων (tau,632)
Τιμωνίδης (tau,633)
Τιμῶνται (tau,634)
Τιμωρεῖν (tau,635)
Τιμωροῦντος (tau,636)
Τιμωρῶ σοι (tau,637)
Τιναγμο και Ἀνατιναγμόν (tau,638)
Τινάξαι (tau,639)
Τίνειν (tau,640)
Τινθαλέοισι (tau,641)
Τιννύμενος (tau,642)
Τίννυνται (tau,643)
Τίοντες (tau,644)
Τίος (tau,645)
Τίπτε (tau,650)
Τίρυνθος (tau,653)
Τίς (tau,654)
Τίς ἀμφι χαλκοφάλαρα δώματα κτυπεῖ (tau,659)
Τίς εἰς ἀναπαύλας (tau,655)
Τίς οὐ γενήσῃ ἰω εἰς Ἀρβέλας (tau,674)
Τίς πατέρ’ αἰνήσει’, εἰ μη κακοδαίμονα τέκνα (tau,670)
Τίς τῇδε (tau,671)
Τίς τρόπος ἵππων (tau,672)
Τίσαι (tau,663)
Τισαμένης (tau,656)
Τισάμενος (tau,657)
Τισαμενοφαινίππους (tau,658)
Τίσανδρος (tau,660)
Τισαφέρνης (tau,661)
Τίσειαν (tau,664)
Τισίας (tau,665)
Τίσις (tau,666)
Τίσομαι (tau,667)
Τίσω (tau,668)
Τίσωσι (tau,669)
Τιτακίδαι (tau,675)
Τιτᾶνες (tau,676)
Τιτανίδα γῆν (tau,677)
Τίτανον (tau,678)
Τίτανος (tau,679)
Τιτανῶδες βλέπειν (tau,680)
Τιταρήσιον (tau,681)
Τιτηνίδα γῆν (tau,686)
Τίτθαι (tau,687)
Τίτθη (tau,688)
Τιτθοί (tau,689)
Τίτλος (tau,690)
Τῖτος (tau,691)
Τῖτος (tau,692)
Τιττυβίζετε (tau,695)
Τιτυός (tau,696)
Τιτυσκόμενος (tau,697)
Τιτώ (tau,694)
Τίφη (tau,698)
Τῖφος (tau,699)
Τίω (tau,649)
Τλῆ δ’ Ἥρη (tau,703)
Τλῆθι (tau,704)
Τλήμονος (tau,705)
Τλήμων (tau,706)
Τλῆναι (tau,707)
Τληπαθής (tau,708)
Τληπόλεμος (tau,709)
Τλήσομαι (tau,710)
Τλητικῶς (tau,711)
Τμαγέν (tau,712)
Τμήδην (tau,713)
Τμηθείσῃ (tau,714)
Τμῆμα (tau,715)
Τμῆσις (tau,716)
Τμητικός (tau,717)
Τμητοῖς ὁλκοῖς ἐγκύρσαι (tau,718)
Τμῶλος (tau,719)
Τμώμενος (tau,720)
Το ἀντάλλαγμα (tau,721)
Το ἀπο τῆς Παλλαινίδος (tau,722)
Το ἀρνίον σοι λελάληκεν (tau,723)
Το ἀφ’ ἱερᾶς (tau,758)
Το βασιλικο βοί̈διον (tau,724)
Το γαμ ἐσλεύσσειν (tau,725)
Τό γε ἧκον (tau,728)
Το δέ μοι (tau,729)
Το Δίωνος γρῦ (tau,730)
Το ἐπίπαν (tau,731)
Το Ἡσιόδειον γῆρας (tau,732)
Το θερμο τοῦ ὀβελοῦ (tau,734)
Το Ἱππάρχου τειχίον (tau,733)
Το ἵππον ὁ Σκύθης (tau,764)
Το καλῶς ἔχον (tau,735)
Το κατακύλλωμα (tau,737)
Το Κολοφῶνα ἐπέθηκεν (tau,766)
Το Κολοφῶνα ἐπίθες (tau,765)
Το με νόημα τῆς θεοῦ, το δε κλέμμ’ ἐμόν (tau,750)
Το Μηλιακο πλοῖον (tau,752)
Το ξύοντα ἀντιξύειν (tau,767)
Το παράπαν (tau,775)
Το παράπαν (tau,776)
Το Πάρνου σκάφιον (tau,777)
Το παρο εὖ ποιεῖν (tau,778)
Το παρο εὖ τίθεσθαι (tau,779)
Το πέρα (tau,780)
Το προσέρπον (tau,786)
Το ῥά (tau,787)
Το σκαμβο ξύλον οὐδέποτ’ ὀρθόν (tau,801)
Το σο ὄναρ σοι διηγούμενος (tau,802)
Το συνοῖσον (tau,806)
Τό τοι πολὺ (tau,882)
Το Ὕλαν κραυγάζεις (tau,769)
Το φέρον ἐκ θεοῦ καλῶς φέρειν χρή (tau,847)
Το χρεών (tau,849)
Τοιαίδε πράξεις (tau,1129)
Τοιᾶσδε (tau,1123)
Τοιαυτί (tau,1125)
Τοιγαμ ἐγώ (tau,1126)
Τοιγαροῦν (tau,1127)
Τοιγάρτοι (tau,1128)
Τοῖϊν (tau,1130)
Τοίνυν (tau,1131)
Τοῖο (tau,1132)
Τοιουτονι Θεμιστοκλῆς οὐ πώποτ’ ἐπενόησεν (tau,1133)
Τοιουτῶδες (tau,1134)
Τοῖς ὀρθῶς (tau,1136)
Τοῖς πολλοῖς τοὐβόλου (tau,1137)
Τοῖς φθάνουσι (tau,1139)
Τοῖσιν (tau,831)
Τοίχαρχος (tau,1140)
Τοιχωρύχημα γαλῆς (tau,1141)
Τοιχωρύχος (tau,1142)
Τοκάς (tau,736)
Τοκήων (tau,738)
Τόκος (tau,739)
Τοκοφορεῖν (tau,740)
Τολμήεντι (tau,741)
Τολμηρός (tau,742)
Τολμῆσαι (tau,743)
Τολύβη (tau,746)
Τολυπεύειν (tau,747)
Τολύπευμα (tau,748)
Τολύπη (tau,749)
Τομεῖς (tau,751)
Τομίας (tau,753)
Τόμις (tau,754)
Τομόν (tau,755)
Τόμος (tau,756)
Τόμυρις (tau,757)
Τόνδε (tau,759)
Τονεφέρσωφρις (tau,762)
Τονθορύζει (tau,763)
Τόνον (tau,768)
Τοξότης (tau,772)
Τοπάζειν (tau,773)
Τοπάζιος (tau,774)
Τοπεῖν (tau,781)
Τοπεῖον (tau,782)
Τόπος (tau,783)
Τόπος παραγγέλματος διαφέρει (tau,784)
Τοποτηρητής (tau,785)
Τόργος (tau,788)
Τορεία (tau,790)
Τορεύει (tau,789)
Τορκουᾶτος (tau,791)
Τόρμη (tau,792)
Τορνευτολυρασπιδοπηγοί (tau,793)
Τόρνος (tau,794)
Τορνώσασθαι (tau,795)
Τορόν (tau,796)
Τορύνη (tau,799)
Τορῶ (tau,797)
Τορωναῖος (tau,798)
Τόσιβις (tau,800)
Τοσοῦτον (tau,803)
Τοσούτῳ θεῷ (tau,805)
Τόσῳ (tau,804)
Τότε δη τότε (tau,807)
Τοῦ Βάϋνος χορός (tau,810)
Τοῦ γαμ τοῦτο ποιήσει (tau,811)
Τοῦ Διος το σάνδαλον (tau,815)
Τοῦ δ’ ἄρα ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάζετο (tau,813)
Τοῦ Μορύχου (tau,822)
Τοῦ πάνυ (tau,827)
Τοῦ σελίνου δεῖται (tau,832)
Τοῦ ’πιόντος (tau,828)
Τοὔγκυκλον (tau,812)
Τοὔλαιον (tau,819)
Τοὐλαιόν (tau,820)
Τοῦλδον (tau,818)
Τοὔμπαλιν (tau,821)
Τοὔμπικες (tau,823)
Τοὐναντίον (tau,824)
Τοὔνεκα (tau,825)
Τουννουτουί̈ (tau,826)
Τοὖπος (tau,829)
Τουρουλλός (tau,830)
Τούς (tau,831)
Τους ἑταίρους τραγῳδους ἀγωνιεῖται (tau,833)
Τους Κόσα λόγους (tau,834)
Τους χωρις οἰκοῦντας (tau,839)
Τουσκιανός (tau,835)
Τουσκλάνῳ (tau,836)
Τοῦσκοι (tau,837)
Τοὔστρακον (tau,838)
Τουτάκι (tau,840)
Τουτί (tau,841)
Τοῦτο (tau,842)
Τοὖψον (tau,845)
Τοὖψον ὀπτόν (tau,846)
Τόφρα (tau,848)
Τόψιος (tau,850)
Τραβαῖαι (tau,884)
Τραβείτης (tau,885)
Τραγαλίζοντα (tau,886)
Τραγεῖν (tau,887)
Τραγήματα (tau,888)
Τραγῆν ἐνημμένος μέλαιναν (tau,889)
Τραγικη σκηνή (tau,891)
Τραγικῆς (tau,890)
Τραγικο πάθος (tau,892)
Τραγικος πίθηκος (tau,893)
Τραγικώτερος (tau,894)
Τράγκυλλος (tau,895)
Τραγόλας (tau,896)
Τράγος (tau,897)
Τράγος (tau,898)
Τραγῳδία (tau,899)
Τραγῳδικόν (tau,900)
Τραϊανός (tau,901)
Τραϊανός (tau,902)
Τράμις (tau,903)
Τράπεζα (tau,906)
Τράπεζα (tau,907)
Τραπεζίτης (tau,906)
Τραπεζοφόρος (tau,910)
Τραπείομεν (tau,911)
Τραυματίας (tau,914)
Τραυματισθῆναι (tau,915)
Τραύξανα (tau,916)
Τραφερή (tau,917)
Τραχεῖα (tau,919)
Τραχεινή (tau,920)
Τραχέως (tau,918)
Τραχηλίζων (tau,921)
Τραχίν (tau,922)
Τρεῖ (tau,933)
Τρέσας (tau,926)
Τρέφεσθαι (tau,928)
Τρέφω (tau,927)
Τρέφω (tau,929)
Τρέχειν τη ἐσχάτην (tau,931)
Τρέψομαι (tau,932)
Τρήρωνα (tau,935)
Τρήτη (tau,936)
Τρία Στησιχόρου (tau,943)
Τρίαινα (tau,968)
Τριακονταετής (tau,939)
Τριακοντόπους βόθρος (tau,940)
Τριακοντούτης (tau,941)
Τριάριοι (tau,942)
Τριαχθῆναι (tau,944)
Τριβακά (tau,945)
Τριβή (tau,946)
Τριβήν (tau,947)
Τριβολεκτράπελα (tau,948)
Τρίβοντας (tau,949)
Τριβουνάλιον (tau,950)
Τριβουνιανός (tau,951)
Τριβοῦνος (tau,952)
Τρίβων (tau,953)
Τρίβωνα (tau,954)
Τριβωνευόμενοι (tau,955)
Τριβωνιανός (tau,956)
Τριβωνιανός (tau,957)
Τριβώνιον (tau,958)
Τριβωνοφόρος (tau,959)
Τριγέρων (tau,960)
Τρίγληνα (tau,961)
Τριγλίς (tau,962)
Τριγλώχινα τόξα (tau,963)
Τριγονία (tau,964)
Τριγχός (tau,966)
Τριγχός (tau,967)
Τρίγωνον δικαστήριον (tau,965)
Τριέμβολον (tau,969)
Τριέσπερος (tau,970)
Τριετηρίδες (tau,971)
Τριηκάδας (tau,972)
Τριηράρχημα (tau,975)
Τριηραύλης (tau,976)
Τριήρεις (tau,977)
Τρικάρανον (tau,978)
Τρικάρηνος (tau,979)
Τρικέφαλος (tau,981)
Τρικέφαλος (tau,982)
Τρικκαῖοι (tau,980)
Τρίκλινος (tau,983)
Τρικορυσία (tau,984)
Τρικορυσία ἐμπίς (tau,985)
Τρικύλιστος (tau,986)
Τρίλλη (tau,987)
Τριμηθοῦς (tau,990)
Τρίμμα (tau,988)
Τρίμμα (tau,989)
Τριμμούς (tau,991)
Τρίμνων (tau,992)
Τρινάκρια (tau,993)
Τρίναξ (tau,994)
Τριόρχης (tau,995)
Τριόφθαλμος (tau,996)
Τρίποδα (tau,1001)
Τρίπος (tau,1002)
Τρίπους (tau,1003)
Τριπτῆρα (tau,1004)
Τρις ἕξ (tau,934)
Τρις ἕξ (tau,1005)
Τρις ἑξ ἠ τρεῖς κύβοι (tau,1006)
Τρισμέγιστος Ἑρμῆς (tau,1007)
Τριστάται (tau,1008)
Τριστοιχεί (tau,1010)
Τρίστομος (tau,1009)
Τριταγωνιστής (tau,1011)
Τριταγωνιστής (tau,1012)
Τριτάλαντον βάρος (tau,1013)
Τριτάνυστον (tau,1014)
Τριτημόριον (tau,1017)
Τριτημορίς (tau,1018)
Τριτογένεια (tau,1019)
Τριτογενής (tau,1020)
Τριτόμηνις (tau,1021)
Τρίτον ἡμίδραχμον (tau,1022)
Τριτοπάτορες (tau,1023)
Τρίτου κρατῆρος (tau,1024)
Τριττύς (tau,1029)
Τριττύς (tau,1030)
Τρίτῳ και τετάρτῳ ἔτει (tau,1025)
Τρίτῳ φάει (tau,1028)
Τριφάλης (tau,1031)
Τριφύλλιος (tau,1032)
Τρίχα (tau,1033)
Τρίχακτον (tau,1034)
Τρίχαπτον (tau,1035)
Τριχῇ (tau,1037)
Τριχθά (tau,1039)
Τριχίδες (tau,1038)
Τριχοβρῶτες (tau,1040)
Τριχολογεῖν (tau,1041)
Τρίψεις (tau,1042)
Τρῖψις (tau,1043)
Τριωβολιμαῖος (tau,997)
Τριώβολον (tau,998)
Τροιζῆνος (tau,1088)
Τρομερόν (tau,1046)
Τρόμης (tau,1047)
Τρόπαια (tau,1049)
Τροπᾶσθαι (tau,1048)
Τροπή (tau,1050)
Τροπῆς ἀποσκίασμα (tau,1051)
Τροπίας οἶνος (tau,1052)
Τρόπις (tau,1053)
Τρόπον τινά (tau,1056)
Τροποφορεῖν (tau,1057)
Τροπώσομαι (tau,1058)
Τροφαλίς (tau,1059)
Τροφεῖα (tau,1060)
Τροφή (tau,930)
Τροφή (tau,1061)
Τρόφι κῦμα (tau,1062)
Τροχάζειν (tau,1066)
Τροχαῖον (tau,1067)
Τροχηλατεῖν (tau,1068)
Τροχιάς (tau,1069)
Τροχιλέας (tau,1070)
Τρόχιλος (tau,1071)
Τροχισθεῖσα (tau,1072)
Τροχός (tau,1073)
Τροχός (tau,1074)
Τρύβλιον (tau,1089)
Τρυγαῖος Ἀθμονεύς (tau,1090)
Τρύγητος (tau,1092)
Τρυγίας (tau,1093)
Τρυγοδαίμονες (tau,1091)
Τρύγοιπος (tau,1099)
Τρυγόνος (tau,1094)
Τρυγονῶσα (tau,1095)
Τρυγός (tau,1096)
Τρυγος γλυκείας (tau,1097)
Τρυγῳδία (tau,1098)
Τρύζει (tau,1100)
Τρύμη (tau,1101)
Τρύπανα (tau,1102)
Τρυσιβίου γαστρός (tau,1103)
Τρυσμός (tau,1104)
Τρυτάνη (tau,1105)
Τρυτοδόκη (tau,1106)
Τρύφαινα (tau,1108)
Τρυφάλεια (tau,1107)
Τρυφή (tau,1109)
Τρυφηλός (tau,1110)
Τρυφιόδωρος (tau,1111)
Τρυφιόδωρος (tau,1112)
Τρύφος ἄρτου (tau,1113)
Τρυφῶ (tau,1114)
Τρύφων (tau,1115)
Τρύχεται (tau,1116)
Τρύχη (tau,1117)
Τρυχηρά (tau,1118)
Τρύχνον (tau,1119)
Τρυχόμενος· Τετρυχωμένος (tau,1120)
Τρύχουσιν (tau,1121)
Τρυχωθείς (tau,1122)
Τρῳαί (tau,1078)
Τρωγαλίων (tau,1075)
Τρώγλη (tau,1076)
Τρώγω (tau,1077)
Τρωϊκός (tau,1079)
Τρώϊλος (tau,1080)
Τρωκτά (tau,1081)
Τρώκτης (tau,1082)
Τρώματα (tau,1084)
Τρώμης (tau,1083)
Τρώξονται (tau,1085)
Τύανα (tau,1143)
Τύγα (tau,1144)
Τυγχάνω (tau,1147)
Τύκος (tau,1148)
Τυκτόν (tau,1149)
Τύλα (tau,1150)
Τύλη (tau,1151)
Τύλις (tau,1152)
Τύλος (tau,1153)
Τύλος (tau,1154)
Τυλοῦται (tau,1155)
Τυμβεία (tau,1159)
Τυμβογέροντες (tau,1160)
Τύμβος (tau,1158)
Τυμβοχοεῖ (tau,1161)
Τύμμα (tau,1162)
Τυμμαῖς (tau,1163)
Τύμπανα (tau,1164)
Τύμπανα (tau,1174)
Τυμπανίζεται (tau,1165)
Τύμπανον (tau,1166)
Τύμπανος (tau,1167)
Τυμφαί̈ς (tau,1168)
Τυνδαρίδης (tau,1169)
Τύνη (tau,1170)
Τυννουτονί (tau,1171)
Τυντλάζειν (tau,1172)
Τυντλώδους (tau,1173)
Τυπαῖς (tau,1175)
Τυπείς (tau,1176)
Τύπη (tau,1177)
Τυπῇσι (tau,1179)
Τύπος (tau,1178)
Τυπτήσεις (tau,1182)
Τυπῶ (tau,1180)
Τύπωμα χαλκόπλευρον (tau,1181)
Τυραννεῖον (tau,1183)
Τυραννίων (tau,1184)
Τυραννίων (tau,1185)
Τυραννίων (tau,1186)
Τύραννος (tau,1187)
Τύραννος (tau,1189)
Τύραννος Σικελίας (tau,1188)
Τυραννῶ (tau,1190)
Τυρβάζῃ (tau,1191)
Τύρβη (tau,1192)
Τυρευθέντα (tau,1193)
Τυρεύων (tau,1194)
Τυρμίδαι (tau,1196)
Τυρόκνη (tau,1198)
Τυρόκνηστις (tau,1197)
Τυροπωλήσω (tau,1199)
Τύρος (tau,1200)
Τυροφόρον (tau,1201)
Τυρρηνία (tau,1195)
Τυρσηνία (tau,1202)
Τύρσις (tau,1203)
Τύρσος (tau,1204)
Τυρταῖος (tau,1205)
Τυρταῖος (tau,1206)
Τυτθήν (tau,1207)
Τυφαονία (tau,1208)
Τυφεδανός (tau,1209)
Τυφεδῶνος (tau,1210)
Τύφεται (tau,1211)
Τυφήρεα (tau,1212)
Τυφλη ὁδός (tau,1214)
Τυφλοπλαστεῖται (tau,1213)
Τυφλος τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματ’ εἶ (tau,1215)
Τυφλότερος ἀσπάλακος (tau,1216)
Τυφλότερος λεβηρίδος (tau,1217)
Τυφλότερος λεβηρίδος και κινδάλου (lambda,218)
Τυφλῶν ὀνείρων (tau,1218)
Τυφογέρων (tau,1219)
Τυφομένης (tau,1220)
Τῦφος (tau,1221)
Τυφρηστός (tau,1229)
Τυφωεύς (tau,1222)
Τυφών (tau,1223)
Τυφών (tau,1224)
Τυφῶνος πολυπλοκώτερον (tau,1227)
Τυφώς (tau,1228)
Τυχαία (tau,1230)
Τύχαιος (tau,1231)
Τύχη (tau,1232)
Τύχη (tau,1233)
Τύχη (tau,1234)
Τυχηρότερος (tau,1235)
Τυχιάδης (tau,1236)
Τυχικός (tau,1237)
Τυχίος (tau,1238)
Τύχων (tau,1239)
Τύψαι (tau,1240)
Τῶ (tau,851)
Τῷ δε τοῦτο συμβαλω ἔχεις (tau,854)
Τῷ λόγῳ (tau,857)
Τω μηρω μη συνέχειν (tau,858)
Τῷ νῦν λόγῳ (tau,872)
Τῷ ῥά (tau,875)
Τῷ σε (tau,877)
Τῷ τέλει πίστιν φέρων (tau,878)
Τῷ τοι ἄρα (tau,881)
Τῷ τρόπῳ (tau,880)
Τωβήτ (tau,852)
Τωβίας (tau,853)
Τωθάζει (tau,855)
Τωθασμός (tau,856)
Τῶμις (tau,859)
Τώμυρις (tau,860)
Τῶν ἄλλων μοι πάντων ἧττον μέλλει (tau,861)
Τῶν γαμ ὑστάτων χωρίς (tau,862)
Τῶν εἰς τη φαρέτραν (tau,868)
Τῶν ἐπι σκηνῆς (tau,867)
Τῶν τριῶν κακῶν ἕν (tau,871)
Τῶν ὑπό οἱ τεταγμένων (tau,873)
Τῶν φιλτάτων τα φίλτατα (tau,874)
Τώς (tau,876)
Τωτίλας (tau,879)
Τὠφθαλμω παραβάλλῃ (tau,883)

Copyright 2007-2022 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 05-Jul-2022 14:42:13 EDT