Ρωμαιος • hRWMAIOS • Rhōmaios

Search: Ρωμαιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρωμαιων; ρωμαιων; ρωμαιωνῬωμαῖοςρωμαι·ων; ρωμαι·ων; ρωμαι·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρωμαιωνῬωμαῖοςρωμαι·ωνneu gen pl
ρωμαιωνῬωμαῖοςρωμαι·ωνmas gen pl
ρωμαιωνῬωμαῖοςρωμαι·ωνfem gen pl

Ῥωμαῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρωμαιαρωμαιερωμαι·αρωμαι·ε
Nomρωμαιος[GNT]ρωμαι·ος
Accρωμαιανρωμαιον[GNT]ρωμαι·ανρωμαι·ον
Datρωμαιᾳρωμαιῳρωμαι·ᾳρωμαι·ῳ
Genρωμαιαςρωμαιουρωμαι·αςρωμαι·ου
PlVocρωμαιαιρωμαιοι[GNT][LXX]ρωμαιαρωμαι·αιρωμαι·οιρωμαι·α
Nom
Accρωμαιαςρωμαιους[GNT][LXX]ρωμαι·αςρωμαι·ους
Datρωμαιαιςρωμαιοις[GNT][LXX]ρωμαι·αιςρωμαι·οις
Genρωμαιων[GNT][LXX]ρωμαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:35:22 EST