ρησις • hRHSIS • rhēsis

Search: ρησιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρησινῥῆσιςρησ(ι)·ν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρησινῥῆσιςρησ(ι)·ν(fem) acc sg

ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocρησιρησι
Nomρησιςρησ(ι)·ς
Accρησιν[LXX]ρησ(ι)·ν
Datρησει[LXX]ρησ(ι)·ι
Genρησεωςρησ(ι)·ος
PlVocρησεις[LXX]ρησ(ι)·ες
Nom
Accρησεις[LXX]ρησ(ι)·ας
Datρησεσι, ρησεσινρησ(ι)·σι(ν)
Genρησεωνρησ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:08:28 EST