ρημα • hRHMA • rhēma

Search: ρηματα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ρηματαῥῆμαρηματ·α(neu) nom|acc|voc pl

ῥῆμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocρημα[GNT][LXX]ρημα[τ]
Nom
Acc
Datρηματι[GNT][LXX]ρηματ·ι
Genρηματος[GNT][LXX]ρηματ·ος
PlVocρηματα[GNT][LXX]ρηματ·α
Nom
Acc
Datρημασι, ρημασιν[GNT][LXX]ρημα[τ]·σι(ν), ρημα[τ]·σι(ν)
Genρηματων[GNT][LXX]ρηματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 09-Mar-2021 05:32:32 EST