ᾳδης • hAiDHS • ha(i)dēs

Search: ᾳδην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ᾳδηνᾅδηςᾳδ·ην(mas) acc sg

ᾅδης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocᾳδη[GNT][LXX]ᾳδ·η
Nomᾳδης[GNT][LXX]ᾳδ·ης
Accᾳδην[GNT][LXX]ᾳδ·ην
Datᾳδῃ[GNT][LXX]ᾳδ·ῃ
Genᾳδου[GNT][LXX]ᾳδ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 17:00:45 EDT