ωραιος • hWRAIOS • hōraios

Search: ωραιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωραιοιὡραῖοςωραι·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ωραιοιὡραῖοςωραι·οιmas nom|voc pl

ὡραῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωραια[LXX]ωραιεωραι·αωραι·ε
Nomωραιος[LXX]ωραι·ος
Accωραιαν[GNT][LXX]ωραιον[LXX]ωραι·ανωραι·ον
Datωραιᾳ[GNT]ωραιῳωραι·ᾳωραι·ῳ
Genωραιαςωραιουωραι·αςωραι·ου
PlVocωραιαιωραιοι[GNT][LXX]ωραια[LXX]ωραι·αιωραι·οιωραι·α
Nom
Accωραιαςωραιους[LXX]ωραι·αςωραι·ους
Datωραιαιςωραιοιςωραι·αιςωραι·οις
Genωραιωνωραι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:44:30 EST