υποκριτης • hUPOKRITHS • hupokritēs

Search: Υποκριτα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υποκριταὑποκριτήςυποκριτ·α(mas) voc sg

ὑπο·κριτής, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὑποκριταί

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποκριτα[GNT]υποκριτ·α
Nomυποκριτηςυποκριτ·ης
Accυποκριτην[LXX]υποκριτ·ην
Datυποκριτῃυποκριτ·ῃ
Genυποκριτουυποκριτ·ου
PlVocυποκριται[GNT][LXX]υποκριτ·αι
Nom
Accυποκριταςυποκριτ·ας
Datυποκριταιςυποκριτ·αις
Genυποκριτων[GNT]υποκριτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 17:59:19 EDT