υαλος υελος • hUALOS hUELOS • hualos huelos

Search: υελῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υελῳὕελοςυελ·ῳ(fem) dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υελῳὕελοςυελ·ῳ(fem) dat sg

ὕαλος v.l. ὕελ-, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυαλευαλ·ε
Nomυαλος[GNT][LXX]υαλ·ος
Accυαλονυαλ·ον
Datυαλῳ[GNT]υαλ·ῳ
Genυαλουυαλ·ου
PlVocυαλοιυαλ·οι
Nom
Accυαλουςυαλ·ους
Datυαλοιςυαλ·οις
Genυαλωνυαλ·ων
2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυελευελ·ε
Nomυελος[GNT]υελ·ος
Accυελονυελ·ον
Datυελῳ[GNT]υελ·ῳ
Genυελουυελ·ου
PlVocυελοιυελ·οι
Nom
Accυελουςυελ·ους
Datυελοιςυελ·οις
Genυελωνυελ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 23:48:31 EDT