υψιστος • hUYISTOS • hupsistos

Search: υψιστοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υψιστοις; υψιστοιςὕψιστοςυψιστ·οις; υψιστ·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υψιστοιςὕψιστοςυψιστ·οιςneu dat pl
υψιστοιςὕψιστοςυψιστ·οιςmas dat pl

ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψιστηυψιστε[LXX]υψιστ·ηυψιστ·ε
Nomυψιστος[GNT][LXX]υψιστ·ος
Accυψιστηνυψιστον[LXX]υψιστ·ηνυψιστ·ον
Datυψιστῃυψιστῳ[LXX]υψιστ·ῃυψιστ·ῳ
Genυψιστηςυψιστου[GNT][LXX]υψιστ·ηςυψιστ·ου
PlVocυψισταιυψιστοιυψισταυψιστ·αιυψιστ·οιυψιστ·α
Nom
Accυψισταςυψιστουςυψιστ·αςυψιστ·ους
Datυψισταιςυψιστοις[GNT][LXX]υψιστ·αιςυψιστ·οις
Genυψιστων[LXX]υψιστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:10:23 EST