υπεροχη • hUPEROCH hUPEROXH • huperochē

Search: υπεροχης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπεροχηςὑπεροχήυπεροχ·ης(fem) gen sg

ὑπερ·οχή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπεροχη[LXX]υπεροχ·η
Nom
Accυπεροχην[GNT][LXX]υπεροχ·ην
Datυπεροχῃ[GNT][LXX]υπεροχ·ῃ
Genυπεροχης[LXX]υπεροχ·ης
PlVocυπεροχαιυπεροχ·αι
Nom
Accυπεροχαςυπεροχ·ας
Datυπεροχαιςυπεροχ·αις
Genυπεροχωνυπεροχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 17:51:31 EDT