υπεναντιος • hUPENANTIOS • hupenantios

Search: υπεναντιους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπεναντιουςὑπεναντίοςυπεναντι·ουςmas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υπεναντιουςὑπεναντίοςυπεναντι·ουςmas acc pl

ὑπ·εν·αντίος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπεναντιαυπεναντιευπεναντι·αυπεναντι·ε
Nomυπεναντιος[LXX]υπεναντι·ος
Accυπεναντιανυπεναντιον[GNT][LXX]υπεναντι·ανυπεναντι·ον
Datυπεναντιᾳυπεναντιῳυπεναντι·ᾳυπεναντι·ῳ
Genυπεναντιαςυπεναντιουυπεναντι·αςυπεναντι·ου
PlVocυπεναντιαιυπεναντιοι[LXX]υπεναντιαυπεναντι·αιυπεναντι·οιυπεναντι·α
Nom
Accυπεναντιαςυπεναντιους[GNT][LXX]υπεναντι·αςυπεναντι·ους
Datυπεναντιαιςυπεναντιοις[LXX]υπεναντι·αιςυπεναντι·οις
Genυπεναντιων[LXX]υπεναντι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 28-Feb-2020 01:19:11 EST