συ υμεις • SU hUMEIS • su humeis

Search: υμων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμωνὑμεῖςυμωνgen pl

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς

Pronoun (2nd Person)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

σύ
ContractedUncontracted
SgVoc
Nomσυ[GNT][LXX]
Accσε[GNT][LXX]
Datσοι[GNT][LXX]
Genσου[GNT][LXX]
PlVoc
Nomυμεις[GNT][LXX]
Accυμας[GNT][LXX]
Datυμιν[GNT][LXX]
Genυμων[GNT][LXX]

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 23:22:05 EST