υμετερος • hUMETEROS • humeteros

Search: υμετερᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμετερα; υμετερᾳ; υμετεραὑμέτεροςυμετερ·α; υμετερ·ᾳ; υμετερ·αneu nom|acc|voc pl; fem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμετεραὑμέτεροςυμετερ·αneu nom|acc|voc pl
υμετεραὑμέτεροςυμετερ·αfem nom|voc sg
υμετερᾳὑμέτεροςυμετερ·ᾳfem dat sg

ὑμέτερος -α -ον

Determiner (Possessive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμετερα[GNT]υμετερευμετερ·αυμετερ·ε
Nomυμετερος[GNT]υμετερ·ος
Accυμετεραν[GNT][LXX]υμετερον[GNT][LXX]υμετερ·ανυμετερ·ον
Datυμετερᾳ[GNT][LXX]υμετερῳ[GNT]υμετερ·ᾳυμετερ·ῳ
Genυμετερας[GNT]υμετερουυμετερ·αςυμετερ·ου
PlVocυμετεραιυμετεροιυμετερα[GNT]υμετερ·αιυμετερ·οιυμετερ·α
Nom
Accυμετερας[GNT]υμετερουςυμετερ·αςυμετερ·ους
Datυμετεραιςυμετεροιςυμετερ·αιςυμετερ·οις
Genυμετερων[LXX]υμετερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:17:15 EST