υμετερος • hUMETEROS • humeteros

Search: υμετερας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμετερας; υμετεραςὑμέτεροςυμετερ·ας; υμετερ·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υμετεραςὑμέτεροςυμετερ·αςfem acc pl
υμετεραςὑμέτεροςυμετερ·αςfem gen sg

ὑμέτερος -α -ον

Determiner (Possessive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυμετερα[GNT]υμετερευμετερ·αυμετερ·ε
Nomυμετερος[GNT]υμετερ·ος
Accυμετεραν[GNT][LXX]υμετερον[GNT][LXX]υμετερ·ανυμετερ·ον
Datυμετερᾳ[GNT][LXX]υμετερῳ[GNT]υμετερ·ᾳυμετερ·ῳ
Genυμετερας[GNT]υμετερουυμετερ·αςυμετερ·ου
PlVocυμετεραιυμετεροιυμετερα[GNT]υμετερ·αιυμετερ·οιυμετερ·α
Nom
Accυμετερας[GNT]υμετερουςυμετερ·αςυμετερ·ους
Datυμετεραιςυμετεροιςυμετερ·αιςυμετερ·οις
Genυμετερων[LXX]υμετερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 12:27:00 EST