υακινθινος • hUAKINQINOS • huakinthinos

Search: υακινθινον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υακινθινον; υακινθινονὑακίνθινοςυακινθιν·ον; υακινθιν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υακινθινονὑακίνθινοςυακινθιν·ονmas acc sg
υακινθινονὑακίνθινοςυακινθιν·ονneu nom|acc|voc sg

ὑακίνθινος -ίνη -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυακινθινηυακινθινευακινθιν·ηυακινθιν·ε
Nomυακινθινοςυακινθιν·ος
Accυακινθινηνυακινθινον[LXX]υακινθιν·ηνυακινθιν·ον
Datυακινθινῃυακινθινῳ[LXX]υακινθιν·ῃυακινθιν·ῳ
Genυακινθινηςυακινθινουυακινθιν·ηςυακινθιν·ου
PlVocυακινθιναιυακινθινοιυακινθινα[LXX]υακινθιν·αιυακινθιν·οιυακινθιν·α
Nom
Accυακινθινας[LXX]υακινθινους[GNT]υακινθιν·αςυακινθιν·ους
Datυακινθιναιςυακινθινοιςυακινθιν·αιςυακινθιν·οις
Genυακινθινωνυακινθιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 19:13:29 EST