οσος • hOSOS • hosos

Search: οσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οσον; οσονὅσοςοσ·ον; οσ·ονmas acc sg; neu nom|acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οσονὅσοςοσ·ονmas acc sg
οσονὅσοςοσ·ονneu nom|acc sg

ὅσος -η -ον

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomοση[LXX]οσοςοσ·ηοσ·ος
Accοσηνοσον[GNT][LXX]οσ·ηνοσ·ον
Datοσῃοσῳ[GNT][LXX]οσ·ῃοσ·ῳ
Genοσηςοσουοσ·ηςοσ·ου
PlVoc
Nomοσαι[GNT][LXX]οσοι[GNT][LXX]οσα[GNT][LXX]οσ·αιοσ·οιοσ·α
Accοσας[GNT][LXX]οσους[GNT]οσ·αςοσ·ους
Datοσαιςοσοις[LXX]οσ·αιςοσ·οις
Genοσων[GNT][LXX]οσ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Oct-2019 12:46:33 EDT