ολος • hOLOS • holos

Search: ολον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολον; ολονὅλοςολ·ον; ολ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολονὅλοςολ·ονmas acc sg
ολονὅλοςολ·ονneu nom|acc|voc sg

ὅλος -η -ον

Quantifier (Partitive Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολη[GNT][LXX]ολεολ·ηολ·ε
Nomολος[GNT][LXX]ολ·ος
Accολην[GNT][LXX]ολον[GNT][LXX]ολ·ηνολ·ον
Datολῃ[GNT][LXX]ολῳ[GNT][LXX]ολ·ῃολ·ῳ
Genολης[GNT][LXX]ολου[GNT][LXX]ολ·ηςολ·ου
PlVocολαιολοιολαολ·αιολ·οιολ·α
Nom
Accολαςολους[GNT]ολ·αςολ·ους
Datολαιςολοις[LXX]ολ·αιςολ·οις
Genολων[LXX]ολ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 20:39:30 EDT