οψιμος • OYIMOS • opsimos

Search: οψιμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οψιμον; οψιμον; οψιμονὄψιμοςοψιμ·ον; οψιμ·ον; οψιμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οψιμονὄψιμοςοψιμ·ονmas acc sg
οψιμονὄψιμοςοψιμ·ονfem acc sg
οψιμονὄψιμοςοψιμ·ονneu nom|acc|voc sg

ὄψιμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψιμεοψιμ·ε
Nomοψιμος[LXX]οψιμ·ος
Accοψιμον[GNT][LXX]οψιμ·ον
Datοψιμῳοψιμ·ῳ
Genοψιμουοψιμ·ου
PlVocοψιμοιοψιμα[LXX]οψιμ·οιοψιμ·α
Nom
Accοψιμουςοψιμ·ους
Datοψιμοιςοψιμ·οις
Genοψιμωνοψιμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 19:17:11 EST