ομοιοω • hOMOIOW • homoioō

Search: ομοιωθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομοιωθησεταιὁμοιόωομοιω·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομοιωθησεταιὁμοιόωομοιω·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοιωσω[GNT][LXX]ομοιω·σωομοιωσομαιομοιω·σομαι
2ndομοιωσειςομοιω·σειςομοιωσῃ, ομοιωσει, ομοιωσεσαιομοιω·σῃ, ομοιω·σει classical, ομοιω·σεσαι alt
3rdομοιωσειομοιω·σειομοιωσεταιομοιω·σεται
Pl1stομοιωσομενομοιω·σομενομοιωσομεθαομοιω·σομεθα
2ndομοιωσετεομοιω·σετεομοιωσεσθεομοιω·σεσθε
3rdομοιωσουσιν, ομοιωσουσιομοιω·σουσι(ν)ομοιωσονταιομοιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοιωσοιμιομοιω·σοιμιομοιωσοιμηνομοιω·σοιμην
2ndομοιωσοιςομοιω·σοιςομοιωσοιοομοιω·σοιο
3rdομοιωσοιομοιω·σοιομοιωσοιτοομοιω·σοιτο
Pl1stομοιωσοιμενομοιω·σοιμενομοιωσοιμεθαομοιω·σοιμεθα
2ndομοιωσοιτεομοιω·σοιτεομοιωσοισθεομοιω·σοισθε
3rdομοιωσοιενομοιω·σοιενομοιωσοιντοομοιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομοιωσειν​ομοιω·σειν​ομοιωσεσθαι​ομοιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωσουσαομοιωσονομοιω·σουσ·αομοιω·σο[υ]ν[τ]
Nomομοιωσωνομοιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accομοιωσουσανομοιωσονταομοιω·σουσ·ανομοιω·σο[υ]ντ·α
Datομοιωσουσῃομοιωσοντιομοιω·σουσ·ῃομοιω·σο[υ]ντ·ι
Genομοιωσουσηςομοιωσοντοςομοιω·σουσ·ηςομοιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocομοιωσουσαιομοιωσοντεςομοιωσονταομοιω·σουσ·αιομοιω·σο[υ]ντ·εςομοιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accομοιωσουσαςομοιωσονταςομοιω·σουσ·αςομοιω·σο[υ]ντ·ας
Datομοιωσουσαιςομοιωσουσι, ομοιωσουσινομοιω·σουσ·αιςομοιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genομοιωσουσωνομοιωσοντωνομοιω·σουσ·ωνομοιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωσομενηομοιωσομενεομοιω·σομεν·ηομοιω·σομεν·ε
Nomομοιωσομενοςομοιω·σομεν·ος
Accομοιωσομενηνομοιωσομενονομοιω·σομεν·ηνομοιω·σομεν·ον
Datομοιωσομενῃομοιωσομενῳομοιω·σομεν·ῃομοιω·σομεν·ῳ
Genομοιωσομενηςομοιωσομενουομοιω·σομεν·ηςομοιω·σομεν·ου
PlVocομοιωσομεναιομοιωσομενοιομοιωσομεναομοιω·σομεν·αιομοιω·σομεν·οιομοιω·σομεν·α
Nom
Accομοιωσομεναςομοιωσομενουςομοιω·σομεν·αςομοιω·σομεν·ους
Datομοιωσομεναιςομοιωσομενοιςομοιω·σομεν·αιςομοιω·σομεν·οις
Genομοιωσομενωνομοιωσομενωνομοιω·σομεν·ωνομοιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοιωσα[LXX]ε·ομοιω·σαωμοιωσαμηνε·ομοιω·σαμην
2ndωμοιωσας[LXX]ε·ομοιω·σαςωμοιωσωε·ομοιω·σω
3rdωμοιωσεν[LXX], ωμοιωσεε·ομοιω·σε(ν), ε·ομοιω·σε(ν)ωμοιωσατοε·ομοιω·σατο
Pl1stωμοιωσαμενε·ομοιω·σαμενωμοιωσαμεθαε·ομοιω·σαμεθα
2ndωμοιωσατε[LXX]ε·ομοιω·σατεωμοιωσασθεε·ομοιω·σασθε
3rdωμοιωσανε·ομοιω·σανωμοιωσαντοε·ομοιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοιωσω[GNT][LXX]ομοιω·σωομοιωσωμαιομοιω·σωμαι
2ndομοιωσῃςομοιω·σῃςομοιωσῃομοιω·σῃ
3rdομοιωσῃομοιω·σῃομοιωσηταιομοιω·σηται
Pl1stομοιωσωμεν[GNT]ομοιω·σωμενομοιωσωμεθαομοιω·σωμεθα
2ndομοιωσητεομοιω·σητεομοιωσησθεομοιω·σησθε
3rdομοιωσωσιν, ομοιωσωσιομοιω·σωσι(ν)ομοιωσωνταιομοιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομοιωσαιμιομοιω·σαιμιομοιωσαιμηνομοιω·σαιμην
2ndομοιωσαις, ομοιωσειαςομοιω·σαις, ομοιω·σειας classicalομοιωσαιοομοιω·σαιο
3rdομοιωσαι[LXX], ομοιωσειεομοιω·σαι, ομοιω·σειε classicalομοιωσαιτοομοιω·σαιτο
Pl1stομοιωσαιμενομοιω·σαιμενομοιωσαιμεθαομοιω·σαιμεθα
2ndομοιωσαιτεομοιω·σαιτεομοιωσαισθεομοιω·σαισθε
3rdομοιωσαιεν, ομοιωσαισαν, ομοιωσειαν, ομοιωσειενομοιω·σαιεν, ομοιω·σαισαν alt, ομοιω·σειαν classical, ομοιω·σειεν classicalομοιωσαιντοομοιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομοιωσονομοιω·σονομοιωσαι[LXX]ομοιω·σαι
3rdομοιωσατωομοιω·σατωομοιωσασθωομοιω·σασθω
Pl1st
2ndομοιωσατεομοιω·σατεομοιωσασθεομοιω·σασθε
3rdομοιωσατωσαν, ομοιωσαντωνομοιω·σατωσαν, ομοιω·σαντων classicalομοιωσασθωσαν, ομοιωσασθωνομοιω·σασθωσαν, ομοιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομοιωσαι[LXX]​ομοιω·σαιομοιωσασθαι​ομοιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωσασαομοιωσαςομοιωσανομοιω·σασ·αομοιω·σα[ντ]·ςομοιω·σαν[τ]
Nom
Accομοιωσασανομοιωσανταομοιω·σασ·ανομοιω·σαντ·α
Datομοιωσασῃομοιωσαντιομοιω·σασ·ῃομοιω·σαντ·ι
Genομοιωσασηςομοιωσαντοςομοιω·σασ·ηςομοιω·σαντ·ος
PlVocομοιωσασαιομοιωσαντεςομοιωσανταομοιω·σασ·αιομοιω·σαντ·εςομοιω·σαντ·α
Nom
Accομοιωσασαςομοιωσανταςομοιω·σασ·αςομοιω·σαντ·ας
Datομοιωσασαιςομοιωσασι, ομοιωσασινομοιω·σασ·αιςομοιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genομοιωσασωνομοιωσαντωνομοιω·σασ·ωνομοιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωσαμενηομοιωσαμενεομοιω·σαμεν·ηομοιω·σαμεν·ε
Nomομοιωσαμενοςομοιω·σαμεν·ος
Accομοιωσαμενηνομοιωσαμενονομοιω·σαμεν·ηνομοιω·σαμεν·ον
Datομοιωσαμενῃομοιωσαμενῳομοιω·σαμεν·ῃομοιω·σαμεν·ῳ
Genομοιωσαμενηςομοιωσαμενουομοιω·σαμεν·ηςομοιω·σαμεν·ου
PlVocομοιωσαμεναιομοιωσαμενοιομοιωσαμεναομοιω·σαμεν·αιομοιω·σαμεν·οιομοιω·σαμεν·α
Nom
Accομοιωσαμεναςομοιωσαμενουςομοιω·σαμεν·αςομοιω·σαμεν·ους
Datομοιωσαμεναιςομοιωσαμενοιςομοιω·σαμεν·αιςομοιω·σαμεν·οις
Genομοιωσαμενωνομοιωσαμενωνομοιω·σαμεν·ωνομοιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοιωμαιωμοιω·μαι
2ndωμοιωσαιωμοιω·σαι
3rdωμοιωταιωμοιω·ται
Pl1stωμοιωμεθαωμοιω·μεθα
2ndωμοιωσθεωμοιω·σθε
3rdωμοιωνταιωμοιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοιωσομαιωμοιω·σομαι
2ndωμοιωσῃ, ωμοιωσειωμοιω·σῃ, ωμοιω·σει classical
3rdωμοιωσεταιωμοιω·σεται
Pl1stωμοιωσομεθαωμοιω·σομεθα
2ndωμοιωσεσθεωμοιω·σεσθε
3rdωμοιωσονταιωμοιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοιωσοιμηνωμοιω·σοιμην
2ndωμοιωσοιοωμοιω·σοιο
3rdωμοιωσοιτοωμοιω·σοιτο
Pl1stωμοιωσοιμεθαωμοιω·σοιμεθα
2ndωμοιωσοισθεωμοιω·σοισθε
3rdωμοιωσοιντοωμοιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndωμοιωσοωμοιω·σο
3rdωμοιωσθωωμοιω·σθω
Pl1st
2ndωμοιωσθεωμοιω·σθε
3rdωμοιωσθωσαν, ωμοιωσθωνωμοιω·σθωσαν, ωμοιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωμοιωσθαι​ωμοιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ωμοιωσεσθαι​ωμοιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocωμοιωμενηωμοιωμενεωμοιω·μεν·ηωμοιω·μεν·ε
Nomωμοιωμενοςωμοιω·μεν·ος
Accωμοιωμενηνωμοιωμενονωμοιω·μεν·ηνωμοιω·μεν·ον
Datωμοιωμενῃωμοιωμενῳωμοιω·μεν·ῃωμοιω·μεν·ῳ
Genωμοιωμενηςωμοιωμενουωμοιω·μεν·ηςωμοιω·μεν·ου
PlVocωμοιωμεναιωμοιωμενοι[LXX]ωμοιωμεναωμοιω·μεν·αιωμοιω·μεν·οιωμοιω·μεν·α
Nom
Accωμοιωμεναςωμοιωμενουςωμοιω·μεν·αςωμοιω·μεν·ους
Datωμοιωμεναιςωμοιωμενοιςωμοιω·μεν·αιςωμοιω·μεν·οις
Genωμοιωμενωνωμοιωμενωνωμοιω·μεν·ωνωμοιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμοιωμηνε·ωμοιω·μην
2ndωμοιωσοε·ωμοιω·σο
3rdωμοιωτοε·ωμοιω·το
Pl1stωμοιωμεθαε·ωμοιω·μεθα
2ndωμοιωσθεε·ωμοιω·σθε
3rdωμοιωντοε·ωμοιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωμοιωθην[LXX]ε·ομοιω·θην
2ndωμοιωθης[LXX]ε·ομοιω·θης
3rdωμοιωθη[GNT][LXX]ε·ομοιω·θη
Pl1stωμοιωθημεν[GNT][LXX]ε·ομοιω·θημεν
2ndωμοιωθητεε·ομοιω·θητε
3rdωμοιωθησανε·ομοιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stομοιωθησομαι[LXX]ομοιω·θησομαι
2ndομοιωθησῃ, ομοιωθησειομοιω·θησῃ, ομοιω·θησει classical
3rdομοιωθησεται[GNT][LXX]ομοιω·θησεται
Pl1stομοιωθησομεθα[LXX]ομοιω·θησομεθα
2ndομοιωθησεσθεομοιω·θησεσθε
3rdομοιωθησονται[LXX]ομοιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stομοιωθωομοιω·θω
2ndομοιωθῃςομοιω·θῃς
3rdομοιωθῃομοιω·θῃ
Pl1stομοιωθωμεν[LXX]ομοιω·θωμεν
2ndομοιωθητε[GNT]ομοιω·θητε
3rdομοιωθωσιν, ομοιωθωσιομοιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stομοιωθειηνομοιω·θειην
2ndομοιωθειηςομοιω·θειης
3rdομοιωθειηομοιω·θειη
Pl1stομοιωθειημεν, ομοιωθειμενομοιω·θειημεν, ομοιω·θειμεν classical
2ndομοιωθειητε, ομοιωθειτεομοιω·θειητε, ομοιω·θειτε classical
3rdομοιωθειησαν, ομοιωθειενομοιω·θειησαν, ομοιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stομοιωθησοιμηνομοιω·θησοιμην
2ndομοιωθησοιοομοιω·θησοιο
3rdομοιωθησοιτοομοιω·θησοιτο
Pl1stομοιωθησοιμεθαομοιω·θησοιμεθα
2ndομοιωθησοισθεομοιω·θησοισθε
3rdομοιωθησοιντοομοιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndομοιωθητι[LXX]ομοιω·θητι
3rdομοιωθητωομοιω·θητω
Pl1st
2ndομοιωθητε[GNT]ομοιω·θητε
3rdομοιωθητωσαν, ομοιωθεντωνομοιω·θητωσαν, ομοιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ομοιωθηναι[GNT]​ομοιω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ομοιωθησεσθαι​ομοιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωθεισαομοιωθειςομοιωθενομοιω·θεισ·αομοιω·θει[ντ]·ςομοιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accομοιωθεισανομοιωθενταομοιω·θεισ·ανομοιω·θε[ι]ντ·α
Datομοιωθεισῃομοιωθεντιομοιω·θεισ·ῃομοιω·θε[ι]ντ·ι
Genομοιωθεισηςομοιωθεντοςομοιω·θεισ·ηςομοιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocομοιωθεισαιομοιωθεντες[GNT]ομοιωθενταομοιω·θεισ·αιομοιω·θε[ι]ντ·εςομοιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accομοιωθεισαςομοιωθενταςομοιω·θεισ·αςομοιω·θε[ι]ντ·ας
Datομοιωθεισαιςομοιωθεισι, ομοιωθεισινομοιω·θεισ·αιςομοιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genομοιωθεισωνομοιωθεντωνομοιω·θεισ·ωνομοιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοιωθησομενηομοιωθησομενεομοιω·θησομεν·ηομοιω·θησομεν·ε
Nomομοιωθησομενοςομοιω·θησομεν·ος
Accομοιωθησομενηνομοιωθησομενονομοιω·θησομεν·ηνομοιω·θησομεν·ον
Datομοιωθησομενῃομοιωθησομενῳομοιω·θησομεν·ῃομοιω·θησομεν·ῳ
Genομοιωθησομενηςομοιωθησομενουομοιω·θησομεν·ηςομοιω·θησομεν·ου
PlVocομοιωθησομεναιομοιωθησομενοιομοιωθησομεναομοιω·θησομεν·αιομοιω·θησομεν·οιομοιω·θησομεν·α
Nom
Accομοιωθησομεναςομοιωθησομενουςομοιω·θησομεν·αςομοιω·θησομεν·ους
Datομοιωθησομεναιςομοιωθησομενοιςομοιω·θησομεν·αιςομοιω·θησομεν·οις
Genομοιωθησομενωνομοιωθησομενωνομοιω·θησομεν·ωνομοιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:56:32 EST