ομειρομαι • hOMEIROMAI • homeiromai

Search: ομειρομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομειρομενοιὁμείρομαιομειρ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ομειρομενοιὁμείρομαιομειρ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ὁμείρομαι (ομειρ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομειρομαιομειρ·ομαι
2ndομειρῃ, ομειρει, ομειρεσαιομειρ·ῃ, ομειρ·ει classical, ομειρ·εσαι alt
3rdομειρεταιομειρ·εται
Pl1stομειρομεθαομειρ·ομεθα
2ndομειρεσθεομειρ·εσθε
3rdομειρονται[LXX]ομειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομειρωμαιομειρ·ωμαι
2ndομειρῃομειρ·ῃ
3rdομειρηταιομειρ·ηται
Pl1stομειρωμεθαομειρ·ωμεθα
2ndομειρησθεομειρ·ησθε
3rdομειρωνταιομειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stομειροιμηνομειρ·οιμην
2ndομειροιοομειρ·οιο
3rdομειροιτοομειρ·οιτο
Pl1stομειροιμεθαομειρ·οιμεθα
2ndομειροισθεομειρ·οισθε
3rdομειροιντοομειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndομειρουομειρ·ου
3rdομειρεσθωομειρ·εσθω
Pl1st
2ndομειρεσθεομειρ·εσθε
3rdομειρεσθωσαν, ομειρεσθωνομειρ·εσθωσαν, ομειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ομειρεσθαι​ομειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομειρομενηομειρομενεομειρ·ομεν·ηομειρ·ομεν·ε
Nomομειρομενοςομειρ·ομεν·ος
Accομειρομενηνομειρομενονομειρ·ομεν·ηνομειρ·ομεν·ον
Datομειρομενῃομειρομενῳομειρ·ομεν·ῃομειρ·ομεν·ῳ
Genομειρομενηςομειρομενουομειρ·ομεν·ηςομειρ·ομεν·ου
PlVocομειρομεναιομειρομενοι[GNT]ομειρομεναομειρ·ομεν·αιομειρ·ομεν·οιομειρ·ομεν·α
Nom
Accομειρομεναςομειρομενουςομειρ·ομεν·αςομειρ·ομεν·ους
Datομειρομεναιςομειρομενοιςομειρ·ομεν·αιςομειρ·ομεν·οις
Genομειρομενωνομειρομενωνομειρ·ομεν·ωνομειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωμειρομηνε·ομειρ·ομην
2ndωμειρουε·ομειρ·ου
3rdωμειρετοε·ομειρ·ετο
Pl1stωμειρομεθαε·ομειρ·ομεθα
2ndωμειρεσθεε·ομειρ·εσθε
3rdωμειροντοε·ομειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:14:38 EST