οδος • hODOS • hodos

Search: οδον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οδονὁδόςοδ·ον(fem) acc sg

ὁδός, -οῦ, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοδε[LXX]οδ·ε
Nomοδος[GNT][LXX]οδ·ος
Accοδον[GNT][LXX]οδ·ον
Datοδῳ[GNT][LXX]οδ·ῳ
Genοδου[GNT][LXX]οδ·ου
PlVocοδοι[GNT][LXX]οδ·οι
Nom
Accοδους[GNT][LXX]οδ·ους
Datοδοις[GNT][LXX]οδ·οις
Genοδων[GNT][LXX]οδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:24:25 EDT