οστρακινος • OSTRAKINOS • ostrakinos

Search: οστρακινον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οστρακινον; οστρακινονὀστράκινοςοστρακιν·ον; οστρακιν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οστρακινονὀστράκινοςοστρακιν·ονmas acc sg
οστρακινονὀστράκινοςοστρακιν·ονneu nom|acc|voc sg

ὀστράκινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοστρακινηοστρακινεοστρακιν·ηοστρακιν·ε
Nomοστρακινοςοστρακιν·ος
Accοστρακινηνοστρακινον[LXX]οστρακιν·ηνοστρακιν·ον
Datοστρακινῃοστρακινῳ[LXX]οστρακιν·ῃοστρακιν·ῳ
Genοστρακινηςοστρακινου[LXX]οστρακιν·ηςοστρακιν·ου
PlVocοστρακιναιοστρακινοιοστρακινα[GNT][LXX]οστρακιν·αιοστρακιν·οιοστρακιν·α
Nom
Accοστρακιναςοστρακινους[LXX]οστρακιν·αςοστρακιν·ους
Datοστρακιναιςοστρακινοις[GNT]οστρακιν·αιςοστρακιν·οις
Genοστρακινωνοστρακιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 18:45:26 EDT