οστρακινος • OSTRAKINOS • ostrakinos

Search: οστρακινου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οστρακινου; οστρακινουὀστράκινοςοστρακιν·ου; οστρακιν·ουneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οστρακινουὀστράκινοςοστρακιν·ουneu gen sg
οστρακινουὀστράκινοςοστρακιν·ουmas gen sg

ὀστράκινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοστρακινηοστρακινεοστρακιν·ηοστρακιν·ε
Nomοστρακινοςοστρακιν·ος
Accοστρακινηνοστρακινον[LXX]οστρακιν·ηνοστρακιν·ον
Datοστρακινῃοστρακινῳ[LXX]οστρακιν·ῃοστρακιν·ῳ
Genοστρακινηςοστρακινου[LXX]οστρακιν·ηςοστρακιν·ου
PlVocοστρακιναιοστρακινοιοστρακινα[GNT][LXX]οστρακιν·αιοστρακιν·οιοστρακιν·α
Nom
Accοστρακιναςοστρακινους[LXX]οστρακιν·αςοστρακιν·ους
Datοστρακιναιςοστρακινοις[GNT]οστρακιν·αιςοστρακιν·οις
Genοστρακινωνοστρακιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:26:12 EST