ορφανος • ORFANOS • orphanos

Search: ορφανων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορφανων; ορφανων; ορφανωνὀρφανόςορφαν·ων; ορφαν·ων; ορφαν·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορφανωνὀρφανόςορφαν·ωνneu gen pl
ορφανωνὀρφανόςορφαν·ωνmas gen pl
ορφανωνὀρφανόςορφαν·ωνfem gen pl

ὀρφανός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορφανηορφανεορφαν·ηορφαν·ε
Nomορφανος[LXX]ορφαν·ος
Accορφανηνορφανον[LXX]ορφαν·ηνορφαν·ον
Datορφανῃορφανῳ[LXX]ορφαν·ῃορφαν·ῳ
Genορφανηςορφανου[LXX]ορφαν·ηςορφαν·ου
PlVocορφαναιορφανοι[LXX]ορφανα[LXX]ορφαν·αιορφαν·οιορφαν·α
Nom
Accορφαναςορφανους[GNT][LXX]ορφαν·αςορφαν·ους
Datορφαναιςορφανοις[LXX]ορφαν·αιςορφαν·οις
Genορφανων[LXX]ορφαν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:09:18 EST