ολιγος • OLIGOS • oligos

Search: ολιγον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγον; ολιγονὀλίγοςολιγ·ον; ολιγ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγονὀλίγοςολιγ·ονmas acc sg
ολιγονὀλίγοςολιγ·ονneu nom|acc|voc sg

ὀλίγος -η -ον

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολιγη[LXX]ολιγεολιγ·ηολιγ·ε
Nomολιγος[GNT][LXX]ολιγ·ος
Accολιγην[GNT]ολιγον[GNT][LXX]ολιγ·ηνολιγ·ον
Datολιγῃολιγῳ[GNT][LXX]ολιγ·ῃολιγ·ῳ
Genολιγης[GNT]ολιγου[GNT][LXX]ολιγ·ηςολιγ·ου
PlVocολιγαι[GNT][LXX]ολιγοι[GNT][LXX]ολιγα[GNT][LXX]ολιγ·αιολιγ·οιολιγ·α
Nom
Accολιγας[GNT][LXX]ολιγους[LXX]ολιγ·αςολιγ·ους
Datολιγαιςολιγοις[GNT][LXX]ολιγ·αιςολιγ·οις
Genολιγων[GNT][LXX]ολιγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 23:06:57 EDT