ολιγοψυχος • OLIGOYUCOS OLIGOYUXOS • oligopsuchos

Search: ολιγοψυχον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγοψυχον; ολιγοψυχον; ολιγοψυχονὀλιγόψυχοςολιγοψυχ·ον; ολιγοψυχ·ον; ολιγοψυχ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγοψυχονὀλιγόψυχοςολιγοψυχ·ονmas acc sg
ολιγοψυχονὀλιγόψυχοςολιγοψυχ·ονfem acc sg
ολιγοψυχονὀλιγόψυχοςολιγοψυχ·ονneu nom|acc|voc sg

ὀλιγό·ψυχος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολιγοψυχεολιγοψυχ·ε
Nomολιγοψυχος[LXX]ολιγοψυχ·ος
Accολιγοψυχον[LXX]ολιγοψυχ·ον
Datολιγοψυχῳολιγοψυχ·ῳ
Genολιγοψυχουολιγοψυχ·ου
PlVocολιγοψυχοι[LXX]ολιγοψυχαολιγοψυχ·οιολιγοψυχ·α
Nom
Accολιγοψυχους[GNT]ολιγοψυχ·ους
Datολιγοψυχοις[LXX]ολιγοψυχ·οις
Genολιγοψυχωνολιγοψυχ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:06:02 EST