ολιγοπιστος • OLIGOPISTOS • oligopistos

Search: ολιγοπιστοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγοπιστοι; ολιγοπιστοιὀλιγόπιστοςολιγοπιστ·οι; ολιγοπιστ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολιγοπιστοιὀλιγόπιστοςολιγοπιστ·οιmas nom|voc pl
ολιγοπιστοιὀλιγόπιστοςολιγοπιστ·οιfem nom|voc pl

ὀλιγό·πιστος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολιγοπιστε[GNT]ολιγοπιστ·ε
Nomολιγοπιστοςολιγοπιστ·ος
Accολιγοπιστονολιγοπιστ·ον
Datολιγοπιστῳολιγοπιστ·ῳ
Genολιγοπιστουολιγοπιστ·ου
PlVocολιγοπιστοι[GNT]ολιγοπισταολιγοπιστ·οιολιγοπιστ·α
Nom
Accολιγοπιστουςολιγοπιστ·ους
Datολιγοπιστοιςολιγοπιστ·οις
Genολιγοπιστωνολιγοπιστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 03:10:44 EDT