οκτωκαιδεκατος • OKTWKAIDEKATOS • oktōkaidekatos

Search: οκτωκαιδεκατῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οκτωκαιδεκατῳ; οκτωκαιδεκατῳὀκτωκαιδέκατοςοκτωκαιδεκατ·ῳ; οκτωκαιδεκατ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οκτωκαιδεκατῳὀκτωκαιδέκατοςοκτωκαιδεκατ·ῳneu dat sg
οκτωκαιδεκατῳὀκτωκαιδέκατοςοκτωκαιδεκατ·ῳmas dat sg

ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX]

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοκτωκαιδεκατηοκτωκαιδεκατεοκτωκαιδεκατ·ηοκτωκαιδεκατ·ε
Nomοκτωκαιδεκατος[LXX]οκτωκαιδεκατ·ος
Accοκτωκαιδεκατηνοκτωκαιδεκατονοκτωκαιδεκατ·ηνοκτωκαιδεκατ·ον
Datοκτωκαιδεκατῃ[LXX]οκτωκαιδεκατῳ[LXX]οκτωκαιδεκατ·ῃοκτωκαιδεκατ·ῳ
Genοκτωκαιδεκατηςοκτωκαιδεκατου[LXX]οκτωκαιδεκατ·ηςοκτωκαιδεκατ·ου
PlVocοκτωκαιδεκαταιοκτωκαιδεκατοιοκτωκαιδεκαταοκτωκαιδεκατ·αιοκτωκαιδεκατ·οιοκτωκαιδεκατ·α
Nom
Accοκτωκαιδεκαταςοκτωκαιδεκατουςοκτωκαιδεκατ·αςοκτωκαιδεκατ·ους
Datοκτωκαιδεκαταιςοκτωκαιδεκατοιςοκτωκαιδεκατ·αιςοκτωκαιδεκατ·οις
Genοκτωκαιδεκατωνοκτωκαιδεκατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:39:23 EST