Ιωαν(ν)ης • IWAN(N)HS • Iōan(n)ēs

Search: Ιωαννην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιωαννηνἸωάν(ν)ηςιωανν·ην(mas) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιωαννηνἸωάν(ν)ηςιωανν·ην(mas) acc sg

Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιωανηιωαν·η
Nomιωανης[LXX]ιωαν·ης
Accιωανηνιωαν·ην
Datιωανῃιωαν·ῃ
Genιωανου[LXX]ιωαν·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιωαννη[LXX]ιωανν·η
Nomιωαννης[GNT][LXX]ιωανν·ης
Accιωαννην[GNT][LXX]ιωανν·ην
Datιωαννῃ[GNT]ιωανν·ῃ
Genιωαννου[GNT][LXX]ιωανν·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 17:56:03 EST