Ιουδαιος • IOUDAIOS • Ioudaios

Search: Ιουδαιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιουδαιων; ιουδαιων; ιουδαιωνἸουδαῖοςιουδαι·ων; ιουδαι·ων; ιουδαι·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

Ἰουδαῖος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιουδαια[GNT][LXX]ιουδαιειουδαι·αιουδαι·ε
Nomιουδαιος[GNT][LXX]ιουδαι·ος
Accιουδαιαν[GNT][LXX]ιουδαιον[GNT][LXX]ιουδαι·ανιουδαι·ον
Datιουδαιᾳ[GNT][LXX]ιουδαιῳ[GNT][LXX]ιουδαι·ᾳιουδαι·ῳ
Genιουδαιας[GNT][LXX]ιουδαιου[GNT][LXX]ιουδαι·αςιουδαι·ου
PlVocιουδαιαιιουδαιοι[GNT][LXX]ιουδαια[GNT][LXX]ιουδαι·αιιουδαι·οιιουδαι·α
Nom
Accιουδαιας[GNT][LXX]ιουδαιους[GNT][LXX]ιουδαι·αςιουδαι·ους
Datιουδαιαιςιουδαιοις[GNT][LXX]ιουδαι·αιςιουδαι·οις
Genιουδαιων[GNT][LXX]ιουδαι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:12:24 EDT