ιχνος • ICNOS IXNOS • ichnos

Search: ιχνεσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιχνεσινἴχνοςιχν(ε)·σι(ν)(neu) dat pl

ἴχνο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιχνος[LXX]ιχν(ο)·ς
Nom
Acc
Datιχνει[LXX]ιχν(ε)·ι
Genιχνους[LXX]ιχν(ε)·ος
PlVocιχνη[LXX]ιχν(ε)·α
Nom
Acc
Datιχνεσι, ιχνεσιν[GNT][LXX]ιχν(ε)·σι(ν), ιχν(ε)·σι(ν)
Genιχνωνιχν(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:21:43 EDT