ισος • ISOS • isos

Search: ισα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ισαἴσοςισ·αneu nom|acc|voc pl

ἴσος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιση[GNT][LXX]ισεισ·ηισ·ε
Nomισος[LXX]ισ·ος
Accισην[GNT]ισον[GNT][LXX]ισ·ηνισ·ον
Datισῃισῳ[LXX]ισ·ῃισ·ῳ
Genισηςισου[LXX]ισ·ηςισ·ου
PlVocισαι[GNT][LXX]ισοι[LXX]ισα[GNT][LXX]ισ·αιισ·οιισ·α
Nom
Accισαςισους[GNT][LXX]ισ·αςισ·ους
Datισαιςισοιςισ·αιςισ·οις
Genισων[LXX]ισ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 28-Feb-2021 17:09:34 EST