ιματιον • hIMATION • himation

Search: ιματια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιματιαἱμάτιονιματι·α(neu) nom|acc|voc pl

ἱμάτιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιματιον[GNT][LXX]ιματι·ον
Nom
Acc
Datιματιῳ[GNT][LXX]ιματι·ῳ
Genιματιου[GNT][LXX]ιματι·ου
PlVocιματια[GNT][LXX]ιματι·α
Nom
Acc
Datιματιοις[GNT][LXX]ιματι·οις
Genιματιων[GNT][LXX]ιματι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 09-Mar-2021 05:00:01 EST