ιλαρος • hILAROS • hilaros

Search: ιλαρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιλαρον; ιλαρονἱλαρόςιλαρ·ον; ιλαρ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιλαρονἱλαρόςιλαρ·ονmas acc sg
ιλαρονἱλαρόςιλαρ·ονneu nom|acc|voc sg

ἱλαρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιλαραιλαρειλαρ·αιλαρ·ε
Nomιλαροςιλαρ·ος
Accιλαρανιλαρον[GNT][LXX]ιλαρ·ανιλαρ·ον
Datιλαρᾳιλαρῳιλαρ·ᾳιλαρ·ῳ
Genιλαραςιλαρουιλαρ·αςιλαρ·ου
PlVocιλαραιιλαροιιλαραιλαρ·αιιλαρ·οιιλαρ·α
Nom
Accιλαραςιλαρουςιλαρ·αςιλαρ·ους
Datιλαραις[LXX]ιλαροιςιλαρ·αιςιλαρ·οις
Genιλαρωνιλαρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:31:40 EST