ικανος • hIKANOS • hikanos

Search: ικανον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ικανον; ικανονἱκανόςικαν·ον; ικαν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ικανονἱκανόςικαν·ονmas acc sg
ικανονἱκανόςικαν·ονneu nom|acc|voc sg

ἱκανός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανη[LXX]ικανεικαν·ηικαν·ε
Nomικανος[GNT][LXX]ικαν·ος
Accικανην[LXX]ικανον[GNT][LXX]ικαν·ηνικαν·ον
Datικανῃικανῳ[GNT]ικαν·ῃικαν·ῳ
Genικανηςικανου[GNT][LXX]ικαν·ηςικαν·ου
PlVocικαναι[GNT]ικανοι[GNT][LXX]ικανα[GNT][LXX]ικαν·αιικαν·οιικαν·α
Nom
Accικανας[GNT]ικανους[GNT][LXX]ικαν·αςικαν·ους
Datικαναις[GNT]ικανοις[GNT]ικαν·αιςικαν·οις
Genικανων[GNT][LXX]ικαν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 29-Nov-2020 00:24:23 EST