ιερον • hIERON • hieron

Search: ιερου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιερουἱερόνιερ·ου(neu) gen sg
ιερου; ιερουἱερόςιερ·ου; ιερ·ουneu gen sg; mas gen sg

ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιερον[GNT][LXX]ιερ·ον
Nom
Acc
Datιερῳ[GNT][LXX]ιερ·ῳ
Genιερου[GNT][LXX]ιερ·ου
PlVocιερα[GNT][LXX]ιερ·α
Nom
Acc
Datιεροις[LXX]ιερ·οις
Genιερων[LXX]ιερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 23:00:45 EST