ιερατεια • hIERATEIA • hierateia

Search: ιερατειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιερατειανἱερατείαιερατει·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιερατειανἱερατείαιερατει·αν(fem) acc sg

ἱερατεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιερατεια[LXX]ιερατει·α
Nom
Accιερατειαν[GNT][LXX]ιερατει·αν
Datιερατειᾳιερατει·ᾳ
Genιερατειας[GNT][LXX]ιερατει·ας
PlVocιερατειαιιερατει·αι
Nom
Accιερατειας[GNT][LXX]ιερατει·ας
Datιερατειαιςιερατει·αις
Genιερατειων[LXX]ιερατει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:41:42 EST