ικμας • IKMAS • ikmas

Search: ικμαδα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ικμαδαἰκμάςικμαδ·α(fem) acc sg

ἰκμά[δ]ς, -άδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocικμαςικμα[δ]·ς
Nom
Accικμαδα[GNT][LXX]ικμαδ·α
Datικμαδιικμαδ·ι
Genικμαδοςικμαδ·ος
PlVocικμαδεςικμαδ·ες
Nom
Accικμαδαςικμαδ·ας
Datικμασι, ικμασινικμα[δ]·σι(ν)
Genικμαδωνικμαδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:30:07 EDT