ος • hOS • hos

Search: ης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηςὅςηςfem gen sg
ῃς; ηςεἰμί[1](εσ)·ῃς; ε·(ε[σ])·^ςpres act sub 2nd sg; impf act ind 2nd sg

ὅς ἥ ὅ

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomη[GNT][LXX]ος[GNT][LXX]ο[GNT][LXX]ηοςο
Accην[GNT][LXX]ον[GNT][LXX]ηνον
Dat[GNT][LXX][GNT][LXX]
Genης[GNT][LXX]ου[GNT][LXX]ηςου
PlVoc
Nomαι[GNT][LXX]οι[GNT][LXX]α[GNT][LXX]αιοια
Accας[GNT][LXX]ους[GNT][LXX]αςους
Datαις[GNT][LXX]οις[GNT][LXX]αιςοις
Genων[GNT][LXX]ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Jul-2021 15:08:37 EDT