οστις • hOSTIS • hostis

Search: ητις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ητιςὅστιςη·τι[ν]·ςfem nom sg

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomητις[GNT][LXX]οστις[GNT][LXX]ο τι[GNT][LXX]η·τι[ν]·ςοσ·τι[ν]·ςο·τι[ν]
Accηντιναοντιναην·τιν·αον·τιν·α
Datῃτινιῳτινι, οτῳῃ·τιν·ιῳ·τιν·ι, ο·τῳ (for ῳ·τιν·ι)
Genηστινοςουτινος, οτου[GNT][LXX]ησ·τιν·οςου·τιν·ος, ο·του (for ου·τιν·ος)
PlVoc
Nomαιτινες[GNT][LXX]οιτινες[GNT][LXX]ατινα[GNT]αι·τιν·εςοι·τιν·εςα·τιν·α
Accαστιναςουστιναςασ·τιν·αςουσ·τιν·ας
Datαιστισιν, αιστισιοτοις, οιστισιν, οιστισιαισ·τι[ν]·σι(ν)ο·τοις (for οισ·τι[ν]·σι(ν)) , οισ·τι[ν]·σι(ν)
Genωντινων, οτωνων·τιν·ων, ο·των (for ων·τιν·ων)

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:55:23 EDT