οστισουν • hOSTISOUN • hostisoun

Search: ηστινοσουν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηστινοσουνὁστισοῦνησ·τινοσ·ουνfem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηστινοσουνὁστισοῦνησ·τινοσ·ουνfem gen sg

ὁσ·τισ·οῦν ἡ·τισ·οῦν ὁ·τι·οῦν [LXX]

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomητισουνοστισουνοτιουν[LXX]η·τισ·ουνοσ·τισ·ουνο·τι·ουν
Accηντιναουνοντινουν[LXX], οντιναουν[LXX]ην·τινα·ουνirreg. ον·τιν[α]·ουν (for ον·τινα·ουν) , ον·τινα·ουν
Datῃτινιουνῳτινισουν, οτῳουνῃ·τινι·ουνῳ·τινι·ουν, ο·τῳ·ουν (for ῳ·τινι·ουν)
Genηστινοσουν[LXX]ουτινοσουν, οτουουνησ·τινοσ·ουνου·τινο·ουν, ο·του·ουν (for ου·τινοσ·ουν)
PlVoc
Nomαιτινεσουνοιτινεσουνατιναουναι·τινεσ·ουνοι·τινεσ·ουνα·τινα·ουν
Accαστινασουνουστινασουνασ·τινασ·ουνουσ·τινασ·ουν
Datαιστισιουν, αιστισινουνοτοισουν, οιστισιουν, οιστισινουναισ·τισι(ν)·ουνο·τοισ·ουν (for οισ·τισι(ν)·ουν) , οισ·τισι(ν)·ουν
Genωντινωνουν, οτωνουνων·τινων·ουν, ο·των·ουν (for ων·τινων·ουν)

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 02:11:00 EST