ημερα • hHMERA • hēmera

Search: ημεραι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ημεραι; ημεραιἡμέραημερ·αι; ημερ·ᾳ (unsub.)(fem) nom|voc pl; (fem) dat sg

ἡμέρα, -ας -ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocημερα[GNT][LXX]ημερ·α
Nom
Accημεραν[GNT][LXX]ημερ·αν
Datημερᾳ[GNT][LXX]ημερ·ᾳ
Genημερας[GNT][LXX]ημερ·ας
PlVocημεραι[GNT][LXX]ημερ·αι
Nom
Accημερας[GNT][LXX]ημερ·ας
Datημεραις[GNT][LXX]ημερ·αις
Genημερων[GNT][LXX]ημερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 06:05:48 EST