ελπιζω • ELPIZW • elpizō

Search: ηλπισατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλπισατεἐλπίζωε·ελπι·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλπισατεἐλπίζωε·ελπι·σατε1aor act ind 2nd pl

ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπιζω[GNT][LXX]ελπιζ·ωελπιζομαιελπιζ·ομαι
2ndελπιζεις[LXX]ελπιζ·ειςελπιζῃ, ελπιζει[GNT][LXX], ελπιζεσαιελπιζ·ῃ, ελπιζ·ει classical, ελπιζ·εσαι alt
3rdελπιζει[GNT][LXX]ελπιζ·ειελπιζεταιελπιζ·εται
Pl1stελπιζομεν[GNT][LXX]ελπιζ·ομενελπιζομεθαελπιζ·ομεθα
2ndελπιζετε[GNT][LXX]ελπιζ·ετεελπιζεσθεελπιζ·εσθε
3rdελπιζουσιν[LXX], ελπιζουσιελπιζ·ουσι(ν), ελπιζ·ουσι(ν)ελπιζονταιελπιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπιζω[GNT][LXX]ελπιζ·ωελπιζωμαιελπιζ·ωμαι
2ndελπιζῃςελπιζ·ῃςελπιζῃελπιζ·ῃ
3rdελπιζῃελπιζ·ῃελπιζηταιελπιζ·ηται
Pl1stελπιζωμενελπιζ·ωμενελπιζωμεθαελπιζ·ωμεθα
2ndελπιζητεελπιζ·ητεελπιζησθεελπιζ·ησθε
3rdελπιζωσιν, ελπιζωσιελπιζ·ωσι(ν)ελπιζωνταιελπιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπιζοιμιελπιζ·οιμιελπιζοιμηνελπιζ·οιμην
2ndελπιζοιςελπιζ·οιςελπιζοιοελπιζ·οιο
3rdελπιζοιελπιζ·οιελπιζοιτοελπιζ·οιτο
Pl1stελπιζοιμενελπιζ·οιμενελπιζοιμεθαελπιζ·οιμεθα
2ndελπιζοιτεελπιζ·οιτεελπιζοισθεελπιζ·οισθε
3rdελπιζοιεν, ελπιζοισανελπιζ·οιεν, ελπιζ·οισαν altελπιζοιντοελπιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελπιζεελπιζ·εελπιζουελπιζ·ου
3rdελπιζετω[LXX]ελπιζ·ετωελπιζεσθωελπιζ·εσθω
Pl1st
2ndελπιζετε[GNT][LXX]ελπιζ·ετεελπιζεσθεελπιζ·εσθε
3rdελπιζετωσαν, ελπιζοντων[LXX]ελπιζ·ετωσαν, ελπιζ·οντων classicalελπιζεσθωσαν, ελπιζεσθωνελπιζ·εσθωσαν, ελπιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελπιζειν[LXX]​ελπιζ·εινελπιζεσθαι​ελπιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπιζουσαελπιζον[LXX]ελπιζ·ουσ·αελπιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomελπιζων[GNT][LXX]ελπιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελπιζουσανελπιζοντα[LXX]ελπιζ·ουσ·ανελπιζ·ο[υ]ντ·α
Datελπιζουσῃελπιζοντιελπιζ·ουσ·ῃελπιζ·ο[υ]ντ·ι
Genελπιζουσης[LXX]ελπιζοντοςελπιζ·ουσ·ηςελπιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελπιζουσαι[GNT]ελπιζοντες[LXX]ελπιζοντα[LXX]ελπιζ·ουσ·αιελπιζ·ο[υ]ντ·εςελπιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελπιζουσαςελπιζοντας[LXX]ελπιζ·ουσ·αςελπιζ·ο[υ]ντ·ας
Datελπιζουσαιςελπιζουσι, ελπιζουσιν[LXX]ελπιζ·ουσ·αιςελπιζ·ου[ντ]·σι(ν), ελπιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελπιζουσωνελπιζοντων[LXX]ελπιζ·ουσ·ωνελπιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπιζομενηελπιζομενεελπιζ·ομεν·ηελπιζ·ομεν·ε
Nomελπιζομενοςελπιζ·ομεν·ος
Accελπιζομενηνελπιζομενονελπιζ·ομεν·ηνελπιζ·ομεν·ον
Datελπιζομενῃελπιζομενῳελπιζ·ομεν·ῃελπιζ·ομεν·ῳ
Genελπιζομενηςελπιζομενουελπιζ·ομεν·ηςελπιζ·ομεν·ου
PlVocελπιζομεναιελπιζομενοιελπιζομεναελπιζ·ομεν·αιελπιζ·ομεν·οιελπιζ·ομεν·α
Nom
Accελπιζομεναςελπιζομενουςελπιζ·ομεν·αςελπιζ·ομεν·ους
Datελπιζομεναιςελπιζομενοιςελπιζ·ομεν·αιςελπιζ·ομεν·οις
Genελπιζομενων[GNT]ελπιζομενων[GNT]ελπιζ·ομεν·ωνελπιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπιζονε·ελπιζ·ονηλπιζομηνε·ελπιζ·ομην
2ndηλπιζεςε·ελπιζ·εςηλπιζουε·ελπιζ·ου
3rdηλπιζεν[GNT], ηλπιζεε·ελπιζ·ε(ν), ε·ελπιζ·ε(ν)ηλπιζετοε·ελπιζ·ετο
Pl1stηλπιζομεν[GNT][LXX]ε·ελπιζ·ομενηλπιζομεθαε·ελπιζ·ομεθα
2ndηλπιζετεε·ελπιζ·ετεηλπιζεσθεε·ελπιζ·εσθε
3rdηλπιζον, ηλπιζοσανε·ελπιζ·ον, ε·ελπιζ·οσαν altηλπιζοντοε·ελπιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπιω[LXX]ελπι(ε)·[σ]ωελπιουμαιελπι(ε)·[σ]ομαι
2ndελπιεις[LXX]ελπι(ε)·[σ]ειςελπιῃ, ελπιει[LXX], ελπιεισαιελπι(ε)·[σ]ῃ, ελπι(ε)·[σ]ει classical, ελπι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdελπιει[LXX]ελπι(ε)·[σ]ειελπιειταιελπι(ε)·[σ]εται
Pl1stελπιουμεν[LXX]ελπι(ε)·[σ]ομενελπιουμεθαελπι(ε)·[σ]ομεθα
2ndελπιειτεελπι(ε)·[σ]ετεελπιεισθεελπι(ε)·[σ]εσθε
3rdελπιουσιν[GNT][LXX], ελπιουσιελπι(ε)·[σ]ουσι(ν), ελπι(ε)·[σ]ουσι(ν)ελπιουνταιελπι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπιοιμιελπι(ε)·[σ]οιμιελπιοιμηνελπι(ε)·[σ]οιμην
2ndελπιοιςελπι(ε)·[σ]οιςελπιοιοελπι(ε)·[σ]οιο
3rdελπιοιελπι(ε)·[σ]οιελπιοιτοελπι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stελπιοιμενελπι(ε)·[σ]οιμενελπιοιμεθαελπι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndελπιοιτεελπι(ε)·[σ]οιτεελπιοισθεελπι(ε)·[σ]οισθε
3rdελπιοιενελπι(ε)·[σ]οιενελπιοιντοελπι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελπιειν​ελπι(ε)·[σ]ειν​ελπιεισθαι​ελπι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπιουσαελπιουνελπι(ε)·[σ]ουσ·αελπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomελπιωνελπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accελπιουσανελπιουνταελπι(ε)·[σ]ουσ·ανελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datελπιουσῃελπιουντιελπι(ε)·[σ]ουσ·ῃελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genελπιουσηςελπιουντοςελπι(ε)·[σ]ουσ·ηςελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocελπιουσαιελπιουντεςελπιουνταελπι(ε)·[σ]ουσ·αιελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accελπιουσαςελπιουνταςελπι(ε)·[σ]ουσ·αςελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datελπιουσαιςελπιουσι, ελπιουσιν[GNT][LXX]ελπι(ε)·[σ]ουσ·αιςελπι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ελπι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genελπιουσωνελπιουντωνελπι(ε)·[σ]ουσ·ωνελπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπιουμενηελπιουμενεελπι(ε)·[σ]ομεν·ηελπι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomελπιουμενοςελπι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accελπιουμενηνελπιουμενονελπι(ε)·[σ]ομεν·ηνελπι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datελπιουμενῃελπιουμενῳελπι(ε)·[σ]ομεν·ῃελπι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genελπιουμενηςελπιουμενουελπι(ε)·[σ]ομεν·ηςελπι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocελπιουμεναιελπιουμενοιελπιουμεναελπι(ε)·[σ]ομεν·αιελπι(ε)·[σ]ομεν·οιελπι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accελπιουμεναςελπιουμενουςελπι(ε)·[σ]ομεν·αςελπι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datελπιουμεναιςελπιουμενοιςελπι(ε)·[σ]ομεν·αιςελπι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genελπιουμενωνελπιουμενωνελπι(ε)·[σ]ομεν·ωνελπι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπισα[LXX]ε·ελπι·σαηλπισαμηνε·ελπι·σαμην
2ndηλπισας[LXX]ε·ελπι·σαςηλπισωε·ελπι·σω
3rdηλπισεν[LXX], ηλπισεε·ελπι·σε(ν), ε·ελπι·σε(ν)ηλπισατοε·ελπι·σατο
Pl1stηλπισαμεν[GNT][LXX]ε·ελπι·σαμενηλπισαμεθαε·ελπι·σαμεθα
2ndηλπισατε[LXX]ε·ελπι·σατεηλπισασθεε·ελπι·σασθε
3rdηλπισαν[LXX]ε·ελπι·σανηλπισαντοε·ελπι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπισωελπι·σωελπισωμαιελπι·σωμαι
2ndελπισῃςελπι·σῃςελπισῃελπι·σῃ
3rdελπισῃελπι·σῃελπισηταιελπι·σηται
Pl1stελπισωμενελπι·σωμενελπισωμεθαελπι·σωμεθα
2ndελπισητεελπι·σητεελπισησθεελπι·σησθε
3rdελπισωσιν, ελπισωσιελπι·σωσι(ν)ελπισωνταιελπι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελπισαιμιελπι·σαιμιελπισαιμηνελπι·σαιμην
2ndελπισαις, ελπισειαςελπι·σαις, ελπι·σειας classicalελπισαιοελπι·σαιο
3rdελπισαι, ελπισειεελπι·σαι, ελπι·σειε classicalελπισαιτοελπι·σαιτο
Pl1stελπισαιμενελπι·σαιμενελπισαιμεθαελπι·σαιμεθα
2ndελπισαιτεελπι·σαιτεελπισαισθεελπι·σαισθε
3rdελπισαιεν, ελπισαισαν, ελπισειαν, ελπισειενελπι·σαιεν, ελπι·σαισαν alt, ελπι·σειαν classical, ελπι·σειεν classicalελπισαιντοελπι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελπισον[LXX]ελπι·σονελπισαιελπι·σαι
3rdελπισατω[LXX]ελπι·σατωελπισασθωελπι·σασθω
Pl1st
2ndελπισατε[GNT][LXX]ελπι·σατεελπισασθεελπι·σασθε
3rdελπισατωσαν[LXX], ελπισαντωνελπι·σατωσαν, ελπι·σαντων classicalελπισασθωσαν, ελπισασθωνελπι·σασθωσαν, ελπι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελπισαι​ελπι·σαι​ελπισασθαι​ελπι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπισασαελπισαςελπισανελπι·σασ·αελπι·σα[ντ]·ςελπι·σαν[τ]
Nom
Accελπισασανελπισανταελπι·σασ·ανελπι·σαντ·α
Datελπισασῃελπισαντιελπι·σασ·ῃελπι·σαντ·ι
Genελπισασηςελπισαντοςελπι·σασ·ηςελπι·σαντ·ος
PlVocελπισασαιελπισαντεςελπισανταελπι·σασ·αιελπι·σαντ·εςελπι·σαντ·α
Nom
Accελπισασαςελπισαντας[LXX]ελπι·σασ·αςελπι·σαντ·ας
Datελπισασαιςελπισασι, ελπισασινελπι·σασ·αιςελπι·σα[ντ]·σι(ν)
Genελπισασωνελπισαντωνελπι·σασ·ωνελπι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελπισαμενηελπισαμενεελπι·σαμεν·ηελπι·σαμεν·ε
Nomελπισαμενοςελπι·σαμεν·ος
Accελπισαμενηνελπισαμενονελπι·σαμεν·ηνελπι·σαμεν·ον
Datελπισαμενῃελπισαμενῳελπι·σαμεν·ῃελπι·σαμεν·ῳ
Genελπισαμενηςελπισαμενουελπι·σαμεν·ηςελπι·σαμεν·ου
PlVocελπισαμεναιελπισαμενοιελπισαμεναελπι·σαμεν·αιελπι·σαμεν·οιελπι·σαμεν·α
Nom
Accελπισαμεναςελπισαμενουςελπι·σαμεν·αςελπι·σαμεν·ους
Datελπισαμεναιςελπισαμενοιςελπι·σαμεν·αιςελπι·σαμεν·οις
Genελπισαμενωνελπισαμενωνελπι·σαμεν·ωνελπι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπικαηλπι·κα
2ndηλπικας, ηλπικεςηλπι·κας, ηλπι·κες alt
3rdηλπικεν[GNT], ηλπικεηλπι·κε(ν), ηλπι·κε(ν)
Pl1stηλπικαμεν[GNT]ηλπι·καμεν
2ndηλπικατε[GNT]ηλπι·κατε
3rdηλπικασιν, ηλπικασι, ηλπικανηλπι·κασι(ν), ηλπι·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπικωηλπι·κω
2ndηλπικῃςηλπι·κῃς
3rdηλπικῃηλπι·κῃ
Pl1stηλπικωμενηλπι·κωμεν
2ndηλπικητεηλπι·κητε
3rdηλπικωσιν, ηλπικωσιηλπι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπικοιμι, ηλπικοιηνηλπι·κοιμι, ηλπι·κοιην classical
2ndηλπικοις, ηλπικοιηςηλπι·κοις, ηλπι·κοιης classical
3rdηλπικοι, ηλπικοιηηλπι·κοι, ηλπι·κοιη classical
Pl1stηλπικοιμενηλπι·κοιμεν
2ndηλπικοιτεηλπι·κοιτε
3rdηλπικοιενηλπι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλπικεηλπι·κε
3rdηλπικετωηλπι·κετω
Pl1st
2ndηλπικετεηλπι·κετε
3rdηλπικετωσανηλπι·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλπικεναι[GNT]​ηλπι·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλπικυιαηλπικοςηλπι·κυι·αηλπι·κο[τ]·ς
Nomηλπικωςηλπι·κο[τ]·^ς
Accηλπικυιανηλπικοταηλπι·κυι·ανηλπι·κοτ·α
Datηλπικυιᾳηλπικοτιηλπι·κυι·ᾳηλπι·κοτ·ι
Genηλπικυιαςηλπικοτοςηλπι·κυι·αςηλπι·κοτ·ος
PlVocηλπικυιαιηλπικοτες[GNT]ηλπικοταηλπι·κυι·αιηλπι·κοτ·εςηλπι·κοτ·α
Nom
Accηλπικυιαςηλπικοταςηλπι·κυι·αςηλπι·κοτ·ας
Datηλπικυιαιςηλπικοσι, ηλπικοσινηλπι·κυι·αιςηλπι·κο[τ]·σι(ν)
Genηλπικυιωνηλπικοτωνηλπι·κυι·ωνηλπι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλπικειν, ηλπικηε·ηλπι·κειν, ε·ηλπι·κη classical
2ndηλπικεις, ηλπικηςε·ηλπι·κεις, ε·ηλπι·κης classical
3rdηλπικειε·ηλπι·κει
Pl1stηλπικειμεν, ηλπικεμενε·ηλπι·κειμεν, ε·ηλπι·κεμεν classical
2ndηλπικειτε, ηλπικετεε·ηλπι·κειτε, ε·ηλπι·κετε classical
3rdηλπικεισαν, ηλπικεσανε·ηλπι·κεισαν, ε·ηλπι·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 23:47:34 EST