αλλοιοω • ALLOIOW • alloioō

Search: ηλλοιωθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλλοιωθηἀλλοιόωε·αλλοιω·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλλοιωθηἀλλοιόωε·αλλοιω·θηaor θη ind 3rd sg

ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωαλλοι(ο)·ωαλλοιουμαιαλλοι(ο)·ομαι
2ndαλλοιοιςαλλοι(ο)·ειςαλλοιοι[LXX], αλλοιουσαιαλλοι(ο)·ῃ, αλλοι(ο)·ει classical, αλλοι(ο)·εσαι alt
3rdαλλοιοι[LXX]αλλοι(ο)·ειαλλοιουται[LXX]αλλοι(ο)·εται
Pl1stαλλοιουμεναλλοι(ο)·ομεναλλοιουμεθααλλοι(ο)·ομεθα
2ndαλλοιουτεαλλοι(ο)·ετεαλλοιουσθεαλλοι(ο)·εσθε
3rdαλλοιουσιν, αλλοιουσιαλλοι(ο)·ουσι(ν)αλλοιουνταιαλλοι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωαλλοι(ο)·ωαλλοιωμαιαλλοι(ο)·ωμαι
2ndαλλοιοιςαλλοι(ο)·ῃςαλλοιοι[LXX]αλλοι(ο)·ῃ
3rdαλλοιοι[LXX]αλλοι(ο)·ῃαλλοιωταιαλλοι(ο)·ηται
Pl1stαλλοιωμεναλλοι(ο)·ωμεναλλοιωμεθααλλοι(ο)·ωμεθα
2ndαλλοιωτεαλλοι(ο)·ητεαλλοιωσθεαλλοι(ο)·ησθε
3rdαλλοιωσιν, αλλοιωσιαλλοι(ο)·ωσι(ν)αλλοιωνταιαλλοι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιοιμιαλλοι(ο)·οιμιαλλοιοιμηναλλοι(ο)·οιμην
2ndαλλοιοιςαλλοι(ο)·οιςαλλοιοιοαλλοι(ο)·οιο
3rdαλλοιοι[LXX]αλλοι(ο)·οιαλλοιοιτοαλλοι(ο)·οιτο
Pl1stαλλοιοιμεναλλοι(ο)·οιμεναλλοιοιμεθααλλοι(ο)·οιμεθα
2ndαλλοιοιτεαλλοι(ο)·οιτεαλλοιοισθεαλλοι(ο)·οισθε
3rdαλλοιοιεν, αλλοιοισαναλλοι(ο)·οιεν, αλλοι(ο)·οισαν altαλλοιοιντοαλλοι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλοιουαλλοι(ο)·εαλλοιουαλλοι(ο)·ου
3rdαλλοιουτωαλλοι(ο)·ετωαλλοιουσθω[LXX]αλλοι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαλλοιουτεαλλοι(ο)·ετεαλλοιουσθεαλλοι(ο)·εσθε
3rdαλλοιουτωσαν, αλλοιουντωναλλοι(ο)·ετωσαν, αλλοι(ο)·οντων classicalαλλοιουσθωσαν, αλλοιουσθωναλλοι(ο)·εσθωσαν, αλλοι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλοιουν​αλλοι(ο)·ειν​αλλοιουσθαι​αλλοι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιουσααλλοιουναλλοι(ο)·ουσ·ααλλοι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαλλοιωναλλοι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαλλοιουσαναλλοιουντααλλοι(ο)·ουσ·αναλλοι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαλλοιουσῃαλλοιουντιαλλοι(ο)·ουσ·ῃαλλοι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαλλοιουσηςαλλοιουντοςαλλοι(ο)·ουσ·ηςαλλοι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαλλοιουσαιαλλοιουντεςαλλοιουντααλλοι(ο)·ουσ·αιαλλοι(ο)·ο[υ]ντ·εςαλλοι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαλλοιουσαςαλλοιουνταςαλλοι(ο)·ουσ·αςαλλοι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datαλλοιουσαιςαλλοιουσι, αλλοιουσιναλλοι(ο)·ουσ·αιςαλλοι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαλλοιουσωναλλοιουντωναλλοι(ο)·ουσ·ωναλλοι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιουμενηαλλοιουμενεαλλοι(ο)·ομεν·ηαλλοι(ο)·ομεν·ε
Nomαλλοιουμενοςαλλοι(ο)·ομεν·ος
Accαλλοιουμενηναλλοιουμενοναλλοι(ο)·ομεν·ηναλλοι(ο)·ομεν·ον
Datαλλοιουμενῃαλλοιουμενῳαλλοι(ο)·ομεν·ῃαλλοι(ο)·ομεν·ῳ
Genαλλοιουμενηςαλλοιουμενουαλλοι(ο)·ομεν·ηςαλλοι(ο)·ομεν·ου
PlVocαλλοιουμεναιαλλοιουμενοιαλλοιουμενααλλοι(ο)·ομεν·αιαλλοι(ο)·ομεν·οιαλλοι(ο)·ομεν·α
Nom
Accαλλοιουμεναςαλλοιουμενουςαλλοι(ο)·ομεν·αςαλλοι(ο)·ομεν·ους
Datαλλοιουμεναιςαλλοιουμενοιςαλλοι(ο)·ομεν·αιςαλλοι(ο)·ομεν·οις
Genαλλοιουμενωναλλοιουμενωναλλοι(ο)·ομεν·ωναλλοι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιουνε·αλλοι(ο)·ονηλλοιουμηνε·αλλοι(ο)·ομην
2ndηλλοιουςε·αλλοι(ο)·εςηλλοιουε·αλλοι(ο)·ου
3rdηλλοιουε·αλλοι(ο)·εηλλοιουτοε·αλλοι(ο)·ετο
Pl1stηλλοιουμενε·αλλοι(ο)·ομενηλλοιουμεθαε·αλλοι(ο)·ομεθα
2ndηλλοιουτεε·αλλοι(ο)·ετεηλλοιουσθεε·αλλοι(ο)·εσθε
3rdηλλοιουν, ηλλοιουσανε·αλλοι(ο)·ον, ε·αλλοι(ο)·οσαν altηλλοιουντοε·αλλοι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωσωαλλοιω·σωαλλοιωσομαιαλλοιω·σομαι
2ndαλλοιωσειςαλλοιω·σειςαλλοιωσῃ[LXX], αλλοιωσει[LXX], αλλοιωσεσαιαλλοιω·σῃ, αλλοιω·σει classical, αλλοιω·σεσαι alt
3rdαλλοιωσει[LXX]αλλοιω·σειαλλοιωσεταιαλλοιω·σεται
Pl1stαλλοιωσομεναλλοιω·σομεναλλοιωσομεθααλλοιω·σομεθα
2ndαλλοιωσετεαλλοιω·σετεαλλοιωσεσθεαλλοιω·σεσθε
3rdαλλοιωσουσιν, αλλοιωσουσιαλλοιω·σουσι(ν)αλλοιωσονταιαλλοιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωσοιμιαλλοιω·σοιμιαλλοιωσοιμηναλλοιω·σοιμην
2ndαλλοιωσοιςαλλοιω·σοιςαλλοιωσοιοαλλοιω·σοιο
3rdαλλοιωσοιαλλοιω·σοιαλλοιωσοιτοαλλοιω·σοιτο
Pl1stαλλοιωσοιμεναλλοιω·σοιμεναλλοιωσοιμεθααλλοιω·σοιμεθα
2ndαλλοιωσοιτεαλλοιω·σοιτεαλλοιωσοισθεαλλοιω·σοισθε
3rdαλλοιωσοιεναλλοιω·σοιεναλλοιωσοιντοαλλοιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλοιωσειν​αλλοιω·σειν​αλλοιωσεσθαι​αλλοιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωσουσααλλοιωσον[LXX]αλλοιω·σουσ·ααλλοιω·σο[υ]ν[τ]
Nomαλλοιωσωναλλοιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαλλοιωσουσαναλλοιωσοντααλλοιω·σουσ·αναλλοιω·σο[υ]ντ·α
Datαλλοιωσουσῃαλλοιωσοντιαλλοιω·σουσ·ῃαλλοιω·σο[υ]ντ·ι
Genαλλοιωσουσηςαλλοιωσοντοςαλλοιω·σουσ·ηςαλλοιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαλλοιωσουσαιαλλοιωσοντεςαλλοιωσοντααλλοιω·σουσ·αιαλλοιω·σο[υ]ντ·εςαλλοιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαλλοιωσουσαςαλλοιωσονταςαλλοιω·σουσ·αςαλλοιω·σο[υ]ντ·ας
Datαλλοιωσουσαιςαλλοιωσουσι, αλλοιωσουσιναλλοιω·σουσ·αιςαλλοιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαλλοιωσουσωναλλοιωσοντωναλλοιω·σουσ·ωναλλοιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωσομενηαλλοιωσομενεαλλοιω·σομεν·ηαλλοιω·σομεν·ε
Nomαλλοιωσομενοςαλλοιω·σομεν·ος
Accαλλοιωσομενηναλλοιωσομενοναλλοιω·σομεν·ηναλλοιω·σομεν·ον
Datαλλοιωσομενῃαλλοιωσομενῳαλλοιω·σομεν·ῃαλλοιω·σομεν·ῳ
Genαλλοιωσομενηςαλλοιωσομενουαλλοιω·σομεν·ηςαλλοιω·σομεν·ου
PlVocαλλοιωσομεναιαλλοιωσομενοιαλλοιωσομενααλλοιω·σομεν·αιαλλοιω·σομεν·οιαλλοιω·σομεν·α
Nom
Accαλλοιωσομεναςαλλοιωσομενουςαλλοιω·σομεν·αςαλλοιω·σομεν·ους
Datαλλοιωσομεναιςαλλοιωσομενοιςαλλοιω·σομεν·αιςαλλοιω·σομεν·οις
Genαλλοιωσομενωναλλοιωσομενωναλλοιω·σομεν·ωναλλοιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωσαε·αλλοιω·σαηλλοιωσαμηνε·αλλοιω·σαμην
2ndηλλοιωσαςε·αλλοιω·σαςηλλοιωσωε·αλλοιω·σω
3rdηλλοιωσεν[LXX], ηλλοιωσεε·αλλοιω·σε(ν), ε·αλλοιω·σε(ν)ηλλοιωσατοε·αλλοιω·σατο
Pl1stηλλοιωσαμενε·αλλοιω·σαμενηλλοιωσαμεθαε·αλλοιω·σαμεθα
2ndηλλοιωσατεε·αλλοιω·σατεηλλοιωσασθεε·αλλοιω·σασθε
3rdηλλοιωσαν[LXX]ε·αλλοιω·σανηλλοιωσαντοε·αλλοιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωσωαλλοιω·σωαλλοιωσωμαιαλλοιω·σωμαι
2ndαλλοιωσῃς[LXX]αλλοιω·σῃςαλλοιωσῃ[LXX]αλλοιω·σῃ
3rdαλλοιωσῃ[LXX]αλλοιω·σῃαλλοιωσηταιαλλοιω·σηται
Pl1stαλλοιωσωμεναλλοιω·σωμεναλλοιωσωμεθααλλοιω·σωμεθα
2ndαλλοιωσητεαλλοιω·σητεαλλοιωσησθεαλλοιω·σησθε
3rdαλλοιωσωσιν, αλλοιωσωσιαλλοιω·σωσι(ν)αλλοιωσωνταιαλλοιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωσαιμιαλλοιω·σαιμιαλλοιωσαιμηναλλοιω·σαιμην
2ndαλλοιωσαις, αλλοιωσειαςαλλοιω·σαις, αλλοιω·σειας classicalαλλοιωσαιοαλλοιω·σαιο
3rdαλλοιωσαι[LXX], αλλοιωσειεαλλοιω·σαι, αλλοιω·σειε classicalαλλοιωσαιτοαλλοιω·σαιτο
Pl1stαλλοιωσαιμεναλλοιω·σαιμεναλλοιωσαιμεθααλλοιω·σαιμεθα
2ndαλλοιωσαιτεαλλοιω·σαιτεαλλοιωσαισθεαλλοιω·σαισθε
3rdαλλοιωσαιεν, αλλοιωσαισαν, αλλοιωσειαν, αλλοιωσειεναλλοιω·σαιεν, αλλοιω·σαισαν alt, αλλοιω·σειαν classical, αλλοιω·σειεν classicalαλλοιωσαιντοαλλοιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλοιωσον[LXX]αλλοιω·σοναλλοιωσαι[LXX]αλλοιω·σαι
3rdαλλοιωσατωαλλοιω·σατωαλλοιωσασθωαλλοιω·σασθω
Pl1st
2ndαλλοιωσατεαλλοιω·σατεαλλοιωσασθεαλλοιω·σασθε
3rdαλλοιωσατωσαν, αλλοιωσαντωναλλοιω·σατωσαν, αλλοιω·σαντων classicalαλλοιωσασθωσαν, αλλοιωσασθωναλλοιω·σασθωσαν, αλλοιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλοιωσαι[LXX]​αλλοιω·σαιαλλοιωσασθαι​αλλοιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωσασααλλοιωσαςαλλοιωσαναλλοιω·σασ·ααλλοιω·σα[ντ]·ςαλλοιω·σαν[τ]
Nom
Accαλλοιωσασαναλλοιωσαντααλλοιω·σασ·αναλλοιω·σαντ·α
Datαλλοιωσασῃαλλοιωσαντιαλλοιω·σασ·ῃαλλοιω·σαντ·ι
Genαλλοιωσασηςαλλοιωσαντοςαλλοιω·σασ·ηςαλλοιω·σαντ·ος
PlVocαλλοιωσασαιαλλοιωσαντεςαλλοιωσαντααλλοιω·σασ·αιαλλοιω·σαντ·εςαλλοιω·σαντ·α
Nom
Accαλλοιωσασαςαλλοιωσανταςαλλοιω·σασ·αςαλλοιω·σαντ·ας
Datαλλοιωσασαιςαλλοιωσασι, αλλοιωσασιναλλοιω·σασ·αιςαλλοιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαλλοιωσασωναλλοιωσαντωναλλοιω·σασ·ωναλλοιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωσαμενηαλλοιωσαμενεαλλοιω·σαμεν·ηαλλοιω·σαμεν·ε
Nomαλλοιωσαμενοςαλλοιω·σαμεν·ος
Accαλλοιωσαμενηναλλοιωσαμενοναλλοιω·σαμεν·ηναλλοιω·σαμεν·ον
Datαλλοιωσαμενῃαλλοιωσαμενῳαλλοιω·σαμεν·ῃαλλοιω·σαμεν·ῳ
Genαλλοιωσαμενηςαλλοιωσαμενουαλλοιω·σαμεν·ηςαλλοιω·σαμεν·ου
PlVocαλλοιωσαμεναιαλλοιωσαμενοιαλλοιωσαμενααλλοιω·σαμεν·αιαλλοιω·σαμεν·οιαλλοιω·σαμεν·α
Nom
Accαλλοιωσαμεναςαλλοιωσαμενουςαλλοιω·σαμεν·αςαλλοιω·σαμεν·ους
Datαλλοιωσαμεναιςαλλοιωσαμενοιςαλλοιω·σαμεν·αιςαλλοιω·σαμεν·οις
Genαλλοιωσαμενωναλλοιωσαμενωναλλοιω·σαμεν·ωναλλοιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωμαι[LXX]ηλλοιω·μαι
2ndηλλοιωσαιηλλοιω·σαι
3rdηλλοιωταιηλλοιω·ται
Pl1stηλλοιωμεθαηλλοιω·μεθα
2ndηλλοιωσθεηλλοιω·σθε
3rdηλλοιωνταιηλλοιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωσομαιηλλοιω·σομαι
2ndηλλοιωσῃ, ηλλοιωσειηλλοιω·σῃ, ηλλοιω·σει classical
3rdηλλοιωσεταιηλλοιω·σεται
Pl1stηλλοιωσομεθαηλλοιω·σομεθα
2ndηλλοιωσεσθεηλλοιω·σεσθε
3rdηλλοιωσονταιηλλοιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωσοιμηνηλλοιω·σοιμην
2ndηλλοιωσοιοηλλοιω·σοιο
3rdηλλοιωσοιτοηλλοιω·σοιτο
Pl1stηλλοιωσοιμεθαηλλοιω·σοιμεθα
2ndηλλοιωσοισθεηλλοιω·σοισθε
3rdηλλοιωσοιντοηλλοιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλλοιωσοηλλοιω·σο
3rdηλλοιωσθωηλλοιω·σθω
Pl1st
2ndηλλοιωσθεηλλοιω·σθε
3rdηλλοιωσθωσαν, ηλλοιωσθωνηλλοιω·σθωσαν, ηλλοιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλλοιωσθαι​ηλλοιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλλοιωσεσθαι​ηλλοιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλλοιωμενηηλλοιωμενεηλλοιω·μεν·ηηλλοιω·μεν·ε
Nomηλλοιωμενοςηλλοιω·μεν·ος
Accηλλοιωμενηνηλλοιωμενον[LXX]ηλλοιω·μεν·ηνηλλοιω·μεν·ον
Datηλλοιωμενῃηλλοιωμενῳηλλοιω·μεν·ῃηλλοιω·μεν·ῳ
Genηλλοιωμενηςηλλοιωμενουηλλοιω·μεν·ηςηλλοιω·μεν·ου
PlVocηλλοιωμεναιηλλοιωμενοιηλλοιωμεναηλλοιω·μεν·αιηλλοιω·μεν·οιηλλοιω·μεν·α
Nom
Accηλλοιωμεναςηλλοιωμενουςηλλοιω·μεν·αςηλλοιω·μεν·ους
Datηλλοιωμεναιςηλλοιωμενοιςηλλοιω·μεν·αιςηλλοιω·μεν·οις
Genηλλοιωμενωνηλλοιωμενωνηλλοιω·μεν·ωνηλλοιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωμηνε·ηλλοιω·μην
2ndηλλοιωσοε·ηλλοιω·σο
3rdηλλοιωτοε·ηλλοιω·το
Pl1stηλλοιωμεθαε·ηλλοιω·μεθα
2ndηλλοιωσθεε·ηλλοιω·σθε
3rdηλλοιωντοε·ηλλοιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλλοιωθηνε·αλλοιω·θην
2ndηλλοιωθηςε·αλλοιω·θης
3rdηλλοιωθη[LXX]ε·αλλοιω·θη
Pl1stηλλοιωθημενε·αλλοιω·θημεν
2ndηλλοιωθητεε·αλλοιω·θητε
3rdηλλοιωθησαν[LXX]ε·αλλοιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωθησομαιαλλοιω·θησομαι
2ndαλλοιωθησῃ, αλλοιωθησειαλλοιω·θησῃ, αλλοιω·θησει classical
3rdαλλοιωθησεται[LXX]αλλοιω·θησεται
Pl1stαλλοιωθησομεθααλλοιω·θησομεθα
2ndαλλοιωθησεσθεαλλοιω·θησεσθε
3rdαλλοιωθησονταιαλλοιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωθωαλλοιω·θω
2ndαλλοιωθῃςαλλοιω·θῃς
3rdαλλοιωθῃ[LXX]αλλοιω·θῃ
Pl1stαλλοιωθωμεναλλοιω·θωμεν
2ndαλλοιωθητεαλλοιω·θητε
3rdαλλοιωθωσιν[LXX], αλλοιωθωσιαλλοιω·θωσι(ν), αλλοιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωθειηναλλοιω·θειην
2ndαλλοιωθειηςαλλοιω·θειης
3rdαλλοιωθειηαλλοιω·θειη
Pl1stαλλοιωθειημεν, αλλοιωθειμεναλλοιω·θειημεν, αλλοιω·θειμεν classical
2ndαλλοιωθειητε, αλλοιωθειτεαλλοιω·θειητε, αλλοιω·θειτε classical
3rdαλλοιωθειησαν, αλλοιωθειεναλλοιω·θειησαν, αλλοιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλλοιωθησοιμηναλλοιω·θησοιμην
2ndαλλοιωθησοιοαλλοιω·θησοιο
3rdαλλοιωθησοιτοαλλοιω·θησοιτο
Pl1stαλλοιωθησοιμεθααλλοιω·θησοιμεθα
2ndαλλοιωθησοισθεαλλοιω·θησοισθε
3rdαλλοιωθησοιντοαλλοιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλοιωθητιαλλοιω·θητι
3rdαλλοιωθητωαλλοιω·θητω
Pl1st
2ndαλλοιωθητεαλλοιω·θητε
3rdαλλοιωθητωσαν, αλλοιωθεντωναλλοιω·θητωσαν, αλλοιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αλλοιωθηναι​αλλοιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αλλοιωθησεσθαι​αλλοιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωθεισααλλοιωθειςαλλοιωθεναλλοιω·θεισ·ααλλοιω·θει[ντ]·ςαλλοιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαλλοιωθεισαναλλοιωθεντααλλοιω·θεισ·αναλλοιω·θε[ι]ντ·α
Datαλλοιωθεισῃαλλοιωθεντιαλλοιω·θεισ·ῃαλλοιω·θε[ι]ντ·ι
Genαλλοιωθεισης[LXX]αλλοιωθεντοςαλλοιω·θεισ·ηςαλλοιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocαλλοιωθεισαιαλλοιωθεντεςαλλοιωθεντααλλοιω·θεισ·αιαλλοιω·θε[ι]ντ·εςαλλοιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαλλοιωθεισαςαλλοιωθενταςαλλοιω·θεισ·αςαλλοιω·θε[ι]ντ·ας
Datαλλοιωθεισαιςαλλοιωθεισι, αλλοιωθεισιναλλοιω·θεισ·αιςαλλοιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genαλλοιωθεισωναλλοιωθεντωναλλοιω·θεισ·ωναλλοιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοιωθησομενηαλλοιωθησομενεαλλοιω·θησομεν·ηαλλοιω·θησομεν·ε
Nomαλλοιωθησομενοςαλλοιω·θησομεν·ος
Accαλλοιωθησομενηναλλοιωθησομενοναλλοιω·θησομεν·ηναλλοιω·θησομεν·ον
Datαλλοιωθησομενῃαλλοιωθησομενῳαλλοιω·θησομεν·ῃαλλοιω·θησομεν·ῳ
Genαλλοιωθησομενηςαλλοιωθησομενουαλλοιω·θησομεν·ηςαλλοιω·θησομεν·ου
PlVocαλλοιωθησομεναιαλλοιωθησομενοιαλλοιωθησομενααλλοιω·θησομεν·αιαλλοιω·θησομεν·οιαλλοιω·θησομεν·α
Nom
Accαλλοιωθησομεναςαλλοιωθησομενουςαλλοιω·θησομεν·αςαλλοιω·θησομεν·ους
Datαλλοιωθησομεναιςαλλοιωθησομενοις[LXX]αλλοιω·θησομεν·αιςαλλοιω·θησομεν·οις
Genαλλοιωθησομενων[LXX]αλλοιωθησομενων[LXX]αλλοιω·θησομεν·ωναλλοιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 02:55:51 EST