αγνοεω • AGNOEW • agnoeō

Search: ηγνοησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγνοησενἀγνοέωε·αγνοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγνοησενἀγνοέωε·αγνοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοωαγνο(ε)·ωαγνοουμαιαγνο(ε)·ομαι
2ndαγνοειςαγνο(ε)·ειςαγνοῃ, αγνοει[GNT][LXX], αγνοεισαιαγνο(ε)·ῃ, αγνο(ε)·ει classical, αγνο(ε)·εσαι alt
3rdαγνοει[GNT][LXX]αγνο(ε)·ειαγνοειται[GNT]αγνο(ε)·εται
Pl1stαγνοουμεν[GNT]αγνο(ε)·ομεναγνοουμεθααγνο(ε)·ομεθα
2ndαγνοειτε[GNT][LXX]αγνο(ε)·ετεαγνοεισθεαγνο(ε)·εσθε
3rdαγνοουσιν[GNT], αγνοουσιαγνο(ε)·ουσι(ν), αγνο(ε)·ουσι(ν)αγνοουνταιαγνο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοωαγνο(ε)·ωαγνοωμαιαγνο(ε)·ωμαι
2ndαγνοῃςαγνο(ε)·ῃςαγνοῃαγνο(ε)·ῃ
3rdαγνοῃαγνο(ε)·ῃαγνοηταιαγνο(ε)·ηται
Pl1stαγνοωμεναγνο(ε)·ωμεναγνοωμεθααγνο(ε)·ωμεθα
2ndαγνοητεαγνο(ε)·ητεαγνοησθεαγνο(ε)·ησθε
3rdαγνοωσιν, αγνοωσιαγνο(ε)·ωσι(ν)αγνοωνταιαγνο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοοιμιαγνο(ε)·οιμιαγνοοιμηναγνο(ε)·οιμην
2ndαγνοοιςαγνο(ε)·οιςαγνοοιοαγνο(ε)·οιο
3rdαγνοοιαγνο(ε)·οιαγνοοιτοαγνο(ε)·οιτο
Pl1stαγνοοιμεναγνο(ε)·οιμεναγνοοιμεθααγνο(ε)·οιμεθα
2ndαγνοοιτεαγνο(ε)·οιτεαγνοοισθεαγνο(ε)·οισθε
3rdαγνοοιεν, αγνοοισαναγνο(ε)·οιεν, αγνο(ε)·οισαν altαγνοοιντοαγνο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγνοει[GNT][LXX]αγνο(ε)·εαγνοουαγνο(ε)·ου
3rdαγνοειτω[GNT]αγνο(ε)·ετωαγνοεισθωαγνο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαγνοειτε[GNT][LXX]αγνο(ε)·ετεαγνοεισθεαγνο(ε)·εσθε
3rdαγνοειτωσαν, αγνοουντωναγνο(ε)·ετωσαν, αγνο(ε)·οντων classicalαγνοεισθωσαν, αγνοεισθωναγνο(ε)·εσθωσαν, αγνο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγνοειν[GNT]​αγνο(ε)·ειναγνοεισθαι​αγνο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοουσααγνοουν[LXX]αγνο(ε)·ουσ·ααγνο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγνοων[GNT][LXX]αγνο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγνοουσαναγνοουντααγνο(ε)·ουσ·αναγνο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαγνοουσῃαγνοουντιαγνο(ε)·ουσ·ῃαγνο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαγνοουσηςαγνοουντοςαγνο(ε)·ουσ·ηςαγνο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγνοουσαιαγνοουντες[GNT][LXX]αγνοουντααγνο(ε)·ουσ·αιαγνο(ε)·ο[υ]ντ·εςαγνο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγνοουσαςαγνοουντας[LXX]αγνο(ε)·ουσ·αςαγνο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαγνοουσαιςαγνοουσι, αγνοουσιν[GNT]αγνο(ε)·ουσ·αιςαγνο(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αγνο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγνοουσωναγνοουντωναγνο(ε)·ουσ·ωναγνο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοουμενηαγνοουμενεαγνο(ε)·ομεν·ηαγνο(ε)·ομεν·ε
Nomαγνοουμενος[GNT]αγνο(ε)·ομεν·ος
Accαγνοουμενηναγνοουμενοναγνο(ε)·ομεν·ηναγνο(ε)·ομεν·ον
Datαγνοουμενῃαγνοουμενῳαγνο(ε)·ομεν·ῃαγνο(ε)·ομεν·ῳ
Genαγνοουμενηςαγνοουμενουαγνο(ε)·ομεν·ηςαγνο(ε)·ομεν·ου
PlVocαγνοουμεναιαγνοουμενοι[GNT]αγνοουμενααγνο(ε)·ομεν·αιαγνο(ε)·ομεν·οιαγνο(ε)·ομεν·α
Nom
Accαγνοουμεναςαγνοουμενουςαγνο(ε)·ομεν·αςαγνο(ε)·ομεν·ους
Datαγνοουμεναιςαγνοουμενοιςαγνο(ε)·ομεν·αιςαγνο(ε)·ομεν·οις
Genαγνοουμενωναγνοουμενωναγνο(ε)·ομεν·ωναγνο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοουν[GNT][LXX]ε·αγνο(ε)·ονηγνοουμηνε·αγνο(ε)·ομην
2ndηγνοειςε·αγνο(ε)·εςηγνοουε·αγνο(ε)·ου
3rdηγνοειε·αγνο(ε)·εηγνοειτοε·αγνο(ε)·ετο
Pl1stηγνοουμενε·αγνο(ε)·ομενηγνοουμεθαε·αγνο(ε)·ομεθα
2ndηγνοειτεε·αγνο(ε)·ετεηγνοεισθεε·αγνο(ε)·εσθε
3rdηγνοουν[GNT][LXX], ηγνοουσανε·αγνο(ε)·ον, ε·αγνο(ε)·οσαν altηγνοουντοε·αγνο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοησωαγνοη·σωαγνοησομαιαγνοη·σομαι
2ndαγνοησειςαγνοη·σειςαγνοησῃ[LXX], αγνοησει, αγνοησεσαιαγνοη·σῃ, αγνοη·σει classical, αγνοη·σεσαι alt
3rdαγνοησειαγνοη·σειαγνοησεταιαγνοη·σεται
Pl1stαγνοησομεναγνοη·σομεναγνοησομεθααγνοη·σομεθα
2ndαγνοησετεαγνοη·σετεαγνοησεσθεαγνοη·σεσθε
3rdαγνοησουσιν, αγνοησουσιαγνοη·σουσι(ν)αγνοησονταιαγνοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοησοιμιαγνοη·σοιμιαγνοησοιμηναγνοη·σοιμην
2ndαγνοησοιςαγνοη·σοιςαγνοησοιοαγνοη·σοιο
3rdαγνοησοιαγνοη·σοιαγνοησοιτοαγνοη·σοιτο
Pl1stαγνοησοιμεναγνοη·σοιμεναγνοησοιμεθααγνοη·σοιμεθα
2ndαγνοησοιτεαγνοη·σοιτεαγνοησοισθεαγνοη·σοισθε
3rdαγνοησοιεναγνοη·σοιεναγνοησοιντοαγνοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγνοησειν​αγνοη·σειν​αγνοησεσθαι​αγνοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοησουσααγνοησοναγνοη·σουσ·ααγνοη·σο[υ]ν[τ]
Nomαγνοησωναγνοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγνοησουσαναγνοησοντααγνοη·σουσ·αναγνοη·σο[υ]ντ·α
Datαγνοησουσῃαγνοησοντιαγνοη·σουσ·ῃαγνοη·σο[υ]ντ·ι
Genαγνοησουσηςαγνοησοντοςαγνοη·σουσ·ηςαγνοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγνοησουσαιαγνοησοντεςαγνοησοντααγνοη·σουσ·αιαγνοη·σο[υ]ντ·εςαγνοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγνοησουσαςαγνοησονταςαγνοη·σουσ·αςαγνοη·σο[υ]ντ·ας
Datαγνοησουσαιςαγνοησουσι, αγνοησουσιναγνοη·σουσ·αιςαγνοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγνοησουσωναγνοησοντωναγνοη·σουσ·ωναγνοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοησομενηαγνοησομενεαγνοη·σομεν·ηαγνοη·σομεν·ε
Nomαγνοησομενοςαγνοη·σομεν·ος
Accαγνοησομενηναγνοησομενοναγνοη·σομεν·ηναγνοη·σομεν·ον
Datαγνοησομενῃαγνοησομενῳαγνοη·σομεν·ῃαγνοη·σομεν·ῳ
Genαγνοησομενηςαγνοησομενουαγνοη·σομεν·ηςαγνοη·σομεν·ου
PlVocαγνοησομεναιαγνοησομενοιαγνοησομενααγνοη·σομεν·αιαγνοη·σομεν·οιαγνοη·σομεν·α
Nom
Accαγνοησομεναςαγνοησομενουςαγνοη·σομεν·αςαγνοη·σομεν·ους
Datαγνοησομεναιςαγνοησομενοιςαγνοη·σομεν·αιςαγνοη·σομεν·οις
Genαγνοησομενωναγνοησομενωναγνοη·σομεν·ωναγνοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοησαε·αγνοη·σαηγνοησαμηνε·αγνοη·σαμην
2ndηγνοησαςε·αγνοη·σαςηγνοησωε·αγνοη·σω
3rdηγνοησεν[LXX], ηγνοησεε·αγνοη·σε(ν), ε·αγνοη·σε(ν)ηγνοησατοε·αγνοη·σατο
Pl1stηγνοησαμεν[LXX]ε·αγνοη·σαμενηγνοησαμεθαε·αγνοη·σαμεθα
2ndηγνοησατεε·αγνοη·σατεηγνοησασθεε·αγνοη·σασθε
3rdηγνοησανε·αγνοη·σανηγνοησαντοε·αγνοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοησωαγνοη·σωαγνοησωμαιαγνοη·σωμαι
2ndαγνοησῃςαγνοη·σῃςαγνοησῃ[LXX]αγνοη·σῃ
3rdαγνοησῃ[LXX]αγνοη·σῃαγνοησηταιαγνοη·σηται
Pl1stαγνοησωμεναγνοη·σωμεναγνοησωμεθααγνοη·σωμεθα
2ndαγνοησητεαγνοη·σητεαγνοησησθεαγνοη·σησθε
3rdαγνοησωσιν, αγνοησωσιαγνοη·σωσι(ν)αγνοησωνταιαγνοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνοησαιμιαγνοη·σαιμιαγνοησαιμηναγνοη·σαιμην
2ndαγνοησαις, αγνοησειαςαγνοη·σαις, αγνοη·σειας classicalαγνοησαιοαγνοη·σαιο
3rdαγνοησαι[LXX], αγνοησειεαγνοη·σαι, αγνοη·σειε classicalαγνοησαιτοαγνοη·σαιτο
Pl1stαγνοησαιμεναγνοη·σαιμεναγνοησαιμεθααγνοη·σαιμεθα
2ndαγνοησαιτεαγνοη·σαιτεαγνοησαισθεαγνοη·σαισθε
3rdαγνοησαιεν, αγνοησαισαν, αγνοησειαν, αγνοησειεναγνοη·σαιεν, αγνοη·σαισαν alt, αγνοη·σειαν classical, αγνοη·σειεν classicalαγνοησαιντοαγνοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγνοησοναγνοη·σοναγνοησαι[LXX]αγνοη·σαι
3rdαγνοησατωαγνοη·σατωαγνοησασθωαγνοη·σασθω
Pl1st
2ndαγνοησατεαγνοη·σατεαγνοησασθεαγνοη·σασθε
3rdαγνοησατωσαν, αγνοησαντωναγνοη·σατωσαν, αγνοη·σαντων classicalαγνοησασθωσαν, αγνοησασθωναγνοη·σασθωσαν, αγνοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγνοησαι[LXX]​αγνοη·σαιαγνοησασθαι​αγνοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοησασααγνοησαςαγνοησαναγνοη·σασ·ααγνοη·σα[ντ]·ςαγνοη·σαν[τ]
Nom
Accαγνοησασαναγνοησαντααγνοη·σασ·αναγνοη·σαντ·α
Datαγνοησασῃαγνοησαντιαγνοη·σασ·ῃαγνοη·σαντ·ι
Genαγνοησασηςαγνοησαντοςαγνοη·σασ·ηςαγνοη·σαντ·ος
PlVocαγνοησασαιαγνοησαντες[GNT]αγνοησαντααγνοη·σασ·αιαγνοη·σαντ·εςαγνοη·σαντ·α
Nom
Accαγνοησασαςαγνοησανταςαγνοη·σασ·αςαγνοη·σαντ·ας
Datαγνοησασαιςαγνοησασι, αγνοησασιναγνοη·σασ·αιςαγνοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγνοησασωναγνοησαντωναγνοη·σασ·ωναγνοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνοησαμενηαγνοησαμενεαγνοη·σαμεν·ηαγνοη·σαμεν·ε
Nomαγνοησαμενοςαγνοη·σαμεν·ος
Accαγνοησαμενηναγνοησαμενοναγνοη·σαμεν·ηναγνοη·σαμεν·ον
Datαγνοησαμενῃαγνοησαμενῳαγνοη·σαμεν·ῃαγνοη·σαμεν·ῳ
Genαγνοησαμενηςαγνοησαμενουαγνοη·σαμεν·ηςαγνοη·σαμεν·ου
PlVocαγνοησαμεναιαγνοησαμενοιαγνοησαμενααγνοη·σαμεν·αιαγνοη·σαμεν·οιαγνοη·σαμεν·α
Nom
Accαγνοησαμεναςαγνοησαμενουςαγνοη·σαμεν·αςαγνοη·σαμεν·ους
Datαγνοησαμεναιςαγνοησαμενοιςαγνοη·σαμεν·αιςαγνοη·σαμεν·οις
Genαγνοησαμενωναγνοησαμενωναγνοη·σαμεν·ωναγνοη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοηκα[LXX]ηγνοη·καηγνοημαιηγνοη·μαι
2ndηγνοηκας[LXX], ηγνοηκεςηγνοη·κας, ηγνοη·κες altηγνοησαιηγνοη·σαι
3rdηγνοηκεν, ηγνοηκεηγνοη·κε(ν)ηγνοηταιηγνοη·ται
Pl1stηγνοηκαμεν[LXX]ηγνοη·καμενηγνοημεθαηγνοη·μεθα
2ndηγνοηκατεηγνοη·κατεηγνοησθεηγνοη·σθε
3rdηγνοηκασιν, ηγνοηκασι, ηγνοηκανηγνοη·κασι(ν), ηγνοη·καν altηγνοηνταιηγνοη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοησομαιηγνοη·σομαι
2ndηγνοησῃ, ηγνοησειηγνοη·σῃ, ηγνοη·σει classical
3rdηγνοησεταιηγνοη·σεται
Pl1stηγνοησομεθαηγνοη·σομεθα
2ndηγνοησεσθεηγνοη·σεσθε
3rdηγνοησονταιηγνοη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοηκωηγνοη·κω
2ndηγνοηκῃςηγνοη·κῃς
3rdηγνοηκῃηγνοη·κῃ
Pl1stηγνοηκωμενηγνοη·κωμεν
2ndηγνοηκητεηγνοη·κητε
3rdηγνοηκωσιν, ηγνοηκωσιηγνοη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοηκοιμι, ηγνοηκοιηνηγνοη·κοιμι, ηγνοη·κοιην classical
2ndηγνοηκοις, ηγνοηκοιηςηγνοη·κοις, ηγνοη·κοιης classical
3rdηγνοηκοι, ηγνοηκοιηηγνοη·κοι, ηγνοη·κοιη classical
Pl1stηγνοηκοιμενηγνοη·κοιμεν
2ndηγνοηκοιτεηγνοη·κοιτε
3rdηγνοηκοιενηγνοη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοησοιμηνηγνοη·σοιμην
2ndηγνοησοιοηγνοη·σοιο
3rdηγνοησοιτοηγνοη·σοιτο
Pl1stηγνοησοιμεθαηγνοη·σοιμεθα
2ndηγνοησοισθεηγνοη·σοισθε
3rdηγνοησοιντοηγνοη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγνοηκεηγνοη·κεηγνοησοηγνοη·σο
3rdηγνοηκετωηγνοη·κετωηγνοησθωηγνοη·σθω
Pl1st
2ndηγνοηκετεηγνοη·κετεηγνοησθεηγνοη·σθε
3rdηγνοηκετωσανηγνοη·κετωσανηγνοησθωσαν, ηγνοησθωνηγνοη·σθωσαν, ηγνοη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγνοηκεναι​ηγνοη·κεναι​ηγνοησθαι​ηγνοη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγνοησεσθαι​ηγνοη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγνοηκυιαηγνοηκος[LXX]ηγνοη·κυι·αηγνοη·κο[τ]·ς
Nomηγνοηκωςηγνοη·κο[τ]·^ς
Accηγνοηκυιανηγνοηκοταηγνοη·κυι·ανηγνοη·κοτ·α
Datηγνοηκυιᾳηγνοηκοτιηγνοη·κυι·ᾳηγνοη·κοτ·ι
Genηγνοηκυιαςηγνοηκοτοςηγνοη·κυι·αςηγνοη·κοτ·ος
PlVocηγνοηκυιαιηγνοηκοτεςηγνοηκοταηγνοη·κυι·αιηγνοη·κοτ·εςηγνοη·κοτ·α
Nom
Accηγνοηκυιαςηγνοηκοταςηγνοη·κυι·αςηγνοη·κοτ·ας
Datηγνοηκυιαιςηγνοηκοσι, ηγνοηκοσινηγνοη·κυι·αιςηγνοη·κο[τ]·σι(ν)
Genηγνοηκυιωνηγνοηκοτωνηγνοη·κυι·ωνηγνοη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγνοημενηηγνοημενεηγνοη·μεν·ηηγνοη·μεν·ε
Nomηγνοημενοςηγνοη·μεν·ος
Accηγνοημενηνηγνοημενονηγνοη·μεν·ηνηγνοη·μεν·ον
Datηγνοημενῃηγνοημενῳηγνοη·μεν·ῃηγνοη·μεν·ῳ
Genηγνοημενηςηγνοημενουηγνοη·μεν·ηςηγνοη·μεν·ου
PlVocηγνοημεναιηγνοημενοιηγνοημεναηγνοη·μεν·αιηγνοη·μεν·οιηγνοη·μεν·α
Nom
Accηγνοημεναςηγνοημενουςηγνοη·μεν·αςηγνοη·μεν·ους
Datηγνοημεναιςηγνοημενοιςηγνοη·μεν·αιςηγνοη·μεν·οις
Genηγνοημενων[LXX]ηγνοημενων[LXX]ηγνοη·μεν·ωνηγνοη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνοηκειν, ηγνοηκηε·ηγνοη·κειν, ε·ηγνοη·κη classicalηγνοημηνε·ηγνοη·μην
2ndηγνοηκεις, ηγνοηκηςε·ηγνοη·κεις, ε·ηγνοη·κης classicalηγνοησοε·ηγνοη·σο
3rdηγνοηκειε·ηγνοη·κειηγνοητοε·ηγνοη·το
Pl1stηγνοηκειμεν, ηγνοηκεμενε·ηγνοη·κειμεν, ε·ηγνοη·κεμεν classicalηγνοημεθαε·ηγνοη·μεθα
2ndηγνοηκειτε, ηγνοηκετεε·ηγνοη·κειτε, ε·ηγνοη·κετε classicalηγνοησθεε·ηγνοη·σθε
3rdηγνοηκεισαν, ηγνοηκεσανε·ηγνοη·κεισαν, ε·ηγνοη·κεσαν classicalηγνοηντοε·ηγνοη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 03-Dec-2020 14:55:03 EST