επιφανης • EPIFANHS • epiphanēs

Search: Επιφανους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιφανους; επιφανους; επιφανουςἐπιφανήςεπιφαν(ε)·ος; επιφαν(ε)·ος; επιφαν(ε)·οςneu gen sg; mas gen sg; fem gen sg

ἐπι·φανής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανες[LXX]επιφαν(ε)·ς
Nomεπιφανης[LXX]επιφαν(ε)·^ς
Accεπιφανη[GNT][LXX]επιφαν(ε)·α
Datεπιφανειεπιφαν(ε)·ι
Genεπιφανους[LXX]επιφαν(ε)·ος
PlVocεπιφανειςεπιφανη[GNT][LXX]επιφαν(ε)·εςεπιφαν(ε)·α
Nom
Accεπιφανειςεπιφαν(ε)·ας
Datεπιφανεσι, επιφανεσινεπιφαν(ε)·σι(ν)
Genεπιφανωνεπιφαν(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:21:06 EDT