εκτος • EKTOS • ektos

Search: εκτος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτοςἐκτός[2]εκτοςindecl
εκτοςἕκτος[1]εκτ·οςmas nom sg
ἕκτος[1]ἕκτος[1]lexical form
ἐκτός[2]ἐκτός[2]lexical form

ἐκτός[2]

Adverb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
εκτος[GNT][LXX]

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 00:41:02 EDT