εκαστος • hEKASTOS • hekastos

Search: εκαστον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκαστον; εκαστονἕκαστοςεκαστ·ον; εκαστ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκαστονἕκαστοςεκαστ·ονmas acc sg
εκαστονἕκαστοςεκαστ·ονneu nom|acc|voc sg

ἕκαστος -η -ον

Quantifier (Distributive Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκαστη[GNT][LXX]εκαστεεκαστ·ηεκαστ·ε
Nomεκαστος[GNT][LXX]εκαστ·ος
Accεκαστην[GNT][LXX]εκαστον[GNT][LXX]εκαστ·ηνεκαστ·ον
Datεκαστῃ[LXX]εκαστῳ[GNT][LXX]εκαστ·ῃεκαστ·ῳ
Genεκαστης[LXX]εκαστου[GNT][LXX]εκαστ·ηςεκαστ·ου
PlVocεκασταιεκαστοι[GNT]εκαστα[LXX]εκαστ·αιεκαστ·οιεκαστ·α
Nom
Accεκασταςεκαστουςεκαστ·αςεκαστ·ους
Datεκασταιςεκαστοιςεκαστ·αιςεκαστ·οις
Genεκαστων[LXX]εκαστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 10:24:04 EST