ετος • ETOS • etos

Search: ετη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετηἔτοςετ(ε)·α(neu) nom|acc|voc pl

ἔτο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocετος[GNT][LXX]ετ(ο)·ς
Nom
Acc
Datετει[GNT][LXX]ετ(ε)·ι
Genετους[LXX]ετ(ε)·ος
PlVocετη[GNT][LXX]ετ(ε)·α
Nom
Acc
Datετεσι, ετεσιν[GNT][LXX]ετ(ε)·σι(ν), ετ(ε)·σι(ν)
Genετων[GNT][LXX]ετ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 09:46:36 EDT