ερημος • ERHMOS • erēmos

Search: ερημον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημον; ερημον; ερημονἔρημοςερημ·ον; ερημ·ον; ερημ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημονἔρημοςερημ·ονmas acc sg
ερημονἔρημοςερημ·ονfem acc sg
ερημονἔρημοςερημ·ονneu nom|acc|voc sg

ἔρημος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημεερημ·ε
Nomερημος[GNT][LXX]ερημ·ος
Accερημον[GNT][LXX]ερημ·ον
Datερημῳ[GNT][LXX]ερημ·ῳ
Genερημου[GNT][LXX]ερημ·ου
PlVocερημοι[LXX]ερημα[LXX]ερημ·οιερημ·α
Nom
Accερημους[GNT][LXX]ερημ·ους
Datερημοις[GNT][LXX]ερημ·οις
Genερημων[LXX]ερημ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 18:45:15 EDT